Bibliotek, litteratur och kulturtidskrifter

Kulturutskottets betänkande 1998/99:KrU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 april 1999

Beslut

Bibliotek, litteratur och kulturtidskrifter (KrU8)

Riksdagen beslutade att återremittera ärendet till kulturutskottet för ytterligare beredning.

Riksdagens beslut: Återförvisat till kulturutskottet

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

8 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1999-03-23
Justering: 1999-04-15
Betänkande 1998/99:KrU8

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1999-04-28
4

Beslut

Beslut: 1999-04-29

Protokoll med beslut