Biologisk mångfald – förenklad beredning

Miljö- och jordbruksutskottets bet 2008/09:MJU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 februari 2009

Beslut

Nej till motioner biologisk mångfald (MJU12)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2008 om biologisk mångfald. Motionerna tar upp samma eller i huvudsak samma frågor som riksdagen har behandlat tidigare under valperioden.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

25 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-01-20
Justering: 2009-01-29
Betänkande publicerat: 2009-02-02
Trycklov: 2009-02-02
bet 2008/09:MJU12

Nej till motioner biologisk mångfald (MJU12)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2008 om biologisk mångfald. Motionerna tar upp samma eller i huvudsak samma frågor som riksdagen har behandlat tidigare under valperioden.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-02-11
4

Beslut

Beslut: 2009-02-11
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Biologisk mångfald - förenklad beredning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.