Biologisk mångfald m.m.

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2010/11:MJU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 maj 2011

Beslut

Nej till motioner om biologisk mångfald (MJU19)

Riksdagen har sagt nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om biologisk mångfald. Skälet är bland annat tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i flera av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om områdesskydd, allemansrätt, rovdjursförvaltning och genetiskt modifierade organismer. Andra motioner tar upp utrotningshotade arter, främmande arter och biologisk mångfald i ett internationellt perspektiv.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

23 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2011-03-29
Justering: 2011-04-14
Betänkande publicerat: 2011-04-18
Trycklov: 2011-04-15
Reservationer 15
Betänkande 2010/11:MJU19

Nej till motioner om biologisk mångfald (MJU19)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om biologisk mångfald. Skälet är bland annat tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i flera av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om områdesskydd, allemansrätt, rovdjursförvaltning och genetiskt modifierade organismer. Andra motioner tar upp utrotningshotade arter, främmande arter och biologisk mångfald i ett internationellt perspektiv.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-05-04
4

Beslut

Beslut: 2011-05-04
20 förslagspunkter, 17 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 4 maj 2011

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Skydd av områden m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:C222 yrkandena 2 och 3, 2010/11:MJ245, 2010/11:MJ257, 2010/11:MJ275 yrkande 3, 2010/11:MJ312, 2010/11:MJ431 och 2010/11:MJ437.

2. Allemansrätt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Sk218 yrkande 1, 2010/11:C311 yrkande 5, 2010/11:MJ373 och 2010/11:MJ412 yrkandena 1 och 2.

3. Regionaliserad rovdjursförvaltning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:MJ294 yrkande 10 i denna del.

Reservation 1 (V)

4. Förebyggande åtgärder mot rovdjursangrepp

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:MJ294 yrkande 10 i denna del.

Reservation 2 (MP, V)

5. Licensjakt efter starkt hotade arter m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:MJ294 yrkande 10 i denna del.

Reservation 3 (MP, V)

6. Lodjursstammens utveckling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:MJ294 yrkande 10 i denna del.

Reservation 4 (MP, V)

7. Åtgärder för att förstärka vargstammen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:MJ349.

Reservation 5 (S)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0101011
M101006
MP21103
FP23001
C18005
SD20000
V00172
KD15004
Totalt1981021732

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


8. Vargstammens populationsstorlek

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:MJ420.

Reservation 6 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1010011
M101006
MP02203
FP23001
C18005
SD20000
V01702
KD15004
Totalt27839032

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


9. Införlivande av genetiskt friska vargar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:MJ294 yrkande 10 i denna del.

Reservation 7 (V)

10. Jakt efter varg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:MJ243, 2010/11:MJ266 och 2010/11:MJ425.

11. Effekter av skyddsjakt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:MJ423 yrkande 2.

12. Nationella förbud mot GMO-grödor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:MJ235 och 2010/11:MJ294 yrkande 3 i denna del.

Reservation 8 (S, V)

13. Märkning av produkter med GMO

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:MJ294 yrkande 3 i denna del.

Reservation 9 (MP, V)

14. Ansvar för skador av GMO

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:MJ267 yrkandena 1 och 5 samt 2010/11:MJ294 yrkande 3 i denna del.

Reservation 10 (MP, V)

15. Regler för samexistens vid odling av GMO

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:MJ267 yrkande 2.

Reservation 11 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0101011
M101006
MP02203
FP23001
C18005
SD20000
V01702
KD15004
Totalt177140032

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


16. Försiktighetsåtgärder vid odling av GMO m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:MJ267 yrkandena 3 och 6 samt 2010/11:MJ294 yrkande 3 i denna del.

Reservation 12 (MP)
Reservation 13 (V)

17. Främmande arter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:MJ275 yrkande 6.

18. Internationellt arbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:MJ275 yrkande 4 och 2010/11:MJ294 yrkande 1.

Reservation 14 (S, MP, V)

19. Utrotningshotade arter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:MJ209 och 2010/11:MJ284.

20. Bevarande av genetiska resurser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:MJ419.

Reservation 15 (MP, V)