Biologisk mångfald

Miljö- och jordbruksutskottets bet 2009/10:MJU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 24 mars 2010

Beslut

Nej till motioner om biologisk mångfald (MJU18)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2009 om biologisk mångfald. Skälet är i vissa fall tidigare riksdagsbeslut. Motionerna handlar bland annat om allemansrätt, områdesskydd, miljökvalitetsmål, EU:s art- och habitatdirektiv, biologisk mångfald inom jordbruket och jakt- och viltvård.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

35 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2010-01-28
Justering: 2010-02-18
Betänkande publicerat: 2010-02-22
Trycklov: 2010-02-22
Reservationer 6
bet 2009/10:MJU18

Biologisk mångfald (MJU18)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2009 om biologisk mångfald. Skälet är i vissa fall tidigare riksdagsbeslut. Motionerna handlar bland annat om allemansrätt, områdesskydd, miljökvalitetsmål, EU:s art- och habitatdirektiv, biologisk mångfald inom jordbruket och jakt- och viltvård.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-03-18
4

Beslut

Beslut: 2010-03-24
8 förslagspunkter, 7 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 24 mars 2010

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Skydd av områden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:MJ244, 2009/10:MJ309, 2009/10:MJ374 yrkandena 1 och 2 samt 2009/10:MJ376 yrkandena 2 och 3.

2. Skydd av skog

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:MJ208, 2009/10:MJ274 yrkandena 3 och 4, 2009/10:MJ275, 2009/10:MJ376 yrkande 1 och 2009/10:MJ468 yrkande 21.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0102028
m770019
c22007
fp21007
kd20004
v01903
mp01405
-1000
Totalt141135073

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Skydd av marina områden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:MJ306 och 2009/10:MJ480 yrkande 7.

Reservation 2 (mp)

4. Skydd av arter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:MJ243, 2009/10:MJ260, 2009/10:MJ318, 2009/10:MJ327, 2009/10:MJ362, 2009/10:MJ363, 2009/10:MJ379 och 2009/10:MJ395.

Reservation 3 (s, v)
Reservation 4 (mp)

5. Biologisk mångfald och jordbruk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:MJ299 och 2009/10:MJ403 yrkande 10.

Reservation 5 (v)

6. Genetiskt modifierade organismer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:MJ470 yrkandena 2 och 3 samt 2009/10:MJ479 yrkande 8 i denna del.

Reservation 6 (v, mp)

7. Jakt och viltvård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:MJ209 och 2009/10:MJ338.

8. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.