Biologisk mångfald

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2016/17:MJU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 mars 2017

Beslut

Nej till motioner om biologisk mångfald (MJU8)

Riksdagen sa nej till motionsförslag om biologisk mångfald. Anledningen är bland annat att det redan pågår arbete inom området. Motionerna handlar bland annat om EU:s naturvårdsdirektiv, skarv- och sälbestånd, rovdjurspolitik, handel med elfenben och genetiskt modifierade organismer.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om biologisk mångfald (MJU8)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motionsförslag om biologisk mångfald. Anledningen är bland annat att det redan pågår arbete inom området. Motionerna handlar bland annat om EU:s naturvårdsdirektiv, skarv- och sälbestånd, rovdjurspolitik, handel med elfenben och genetiskt modifierade organismer.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.