Bostadsbeskattning m.m.

Skatteutskottets betänkande 1992/93:SkU33

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 april 1993

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

34 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1993-03-23
Justering: 1993-03-30
Betänkande 1992/93:SkU33

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1993-04-14
4

Beslut

Beslut: 1993-04-15

Protokoll med beslut