Bostadsförsörjningsfrågor

BOUs betänkande 2004/05:BOU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 juni 2005

Beslut

Nej till motioner om bostadsförsörjning (BoU10)

Riksdagen säger nej till ett antal motioner från allmänna motionstiden om olika bostadsförsörjningsfrågor. Motionerna handlar om kommunernas ansvar för bostadsförsörjningen, allmännyttiga bostadsföretag, systemet för hyressättning och ägarlägenheter.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Bostadsförsörjning (BoU10)

Bostadsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till ett antal motioner från allmänna motionstiden om olika bostadsförsörjningsfrågor. Motionerna handlar om kommunernas ansvar för bostadsförsörjningen, allmännyttiga bostadsföretag, systemet för hyressättning och ägarlägenheter.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.