Bostadsförsörjningsfrågor

BoUs betänkande 2005/06:BoU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 maj 2006

Beslut

Nej till motioner om bostadsförsörjning (BoU12)

Riksdagen sade nej till motioner om allmännyttiga bostadsföretag, kommunernas bostadsförsörjningsansvar och införande av ägarlägenheter på den svenska bostadsmarknaden. Riksdagen hänvisade bland annat till arbeten inom Regeringskansliet, kommande lagförslag och tidigare ställningstaganden. Motionerna lämnades in under den allmänna motionstiden 2005.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om bostadsförsörjning (BoU12)

Bostadsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner som handlar om allmännyttiga bostadsföretag, kommunernas bostadsförsörjningsansvar och införande av ägarlägenheter på den svenska bostadsmarknaden. Utskottet hänvisar bland annat till arbeten inom Regeringskansliet, kommande lagförslag och tidigare ställningstaganden. Motionerna har lämnats in under den allmänna motionstiden 2005.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.