Bostadsförsörjningsfrågor

Civilutskottets betänkande 2008/09:CU32

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 maj 2009

Beslut

Nej till motioner om bostadsförsörjning (CU32)

Riksdagen sa nej till motioner från den allmänna motionstiden 2008 om bostadsförsörjning. Skälet är bland annat att det redan pågår arbete i frågor som motionerna tar upp samt tidigare ställningstaganden. Motionerna handlar om allmännyttan, kommunernas bostadsförsörjningsansvar och allmän bostadspolitik.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om bostadsförsörjning (CU32)

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från den allmänna motionstiden 2008 om bostadsförsörjning. Skälet är bland annat att det redan pågår arbete i frågor som motionerna tar upp samt tidigare ställningstaganden. Motionerna handlar om allmännyttan, kommunernas bostadsförsörjningsansvar och allmän bostadspolitik.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.