Bostadspolitik

Civilutskottets betänkande 2014/15:CU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 mars 2015

Beslut

Bostadspolitik och bostäder för äldre (CU7)

Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen som tar upp Riksrevisionens rapport om bostäder för äldre i avfolkningsorter och motioner från den allmänna motionstiden 2014 om bostadspolitik. Motionerna handlar bland annat om bostadsbyggande, studentbostäder, bostadsägande, kommunal bostadsförmedling och allmännyttiga bostadsföretag.

Regeringen har utifrån Riksrevisionens granskning tagit initiativ till utredningar och andra åtgärder som har betydelse för bostadssituationen för äldre som bor där bostadsmarknaden är svag. Riksdagen lade därför regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet. Riksdagen sade också nej till motionerna, bland annat med hänvisning till att det pågår utredningar och uppdrag som rör flera av de frågor som tas upp i motionerna.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

18 motioner, 1 skrivelse
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-01-15
Justering: 2015-02-10
Trycklov: 2015-02-20
Reservationer 9
Betänkande 2014/15:CU7

Bostadspolitik och bostäder för äldre (CU7)

Civilutskottet har behandlat en skrivelse från regeringen som tar upp Riksrevisionens rapport om bostäder för äldre i avfolkningsorter och motioner från den allmänna motionstiden 2014 om bostadspolitik. Motionerna handlar bland annat om bostadsbyggande, studentbostäder, bostadsägande, kommunal bostadsförmedling och allmännyttiga bostadsföretag.

Regeringen har utifrån Riksrevisionens granskning tagit initiativ till utredningar och andra åtgärder som har betydelse för bostadssituationen för äldre som bor där bostadsmarknaden är svag. Civilutskottet föreslår därför att riksdagen lägger regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet. Utskottet föreslår också att riksdagen säger nej till motionerna, bland annat med hänvisning till att det pågår utredningar och uppdrag som rör flera av de frågor som tas upp i motionerna.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-03-10
Debatt i kammaren: 2015-03-11
4

Beslut

Beslut: 2015-03-11
8 förslagspunkter, 3 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 11 mars 2015

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Bostäder för äldre i avfolkningsorter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

2. Åtgärder för ett ökat bostadsbyggande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motionerna

2014/15:2953 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) yrkande 2,

2014/15:972 av Catharina Elmsäter-Svärd (M) yrkande 1,

2014/15:1900 av Göran Hägglund m.fl. (KD) yrkande 1,

2014/15:2429 av Ola Johansson (C) yrkande 1,

2014/15:444 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S),

2014/15:922 av Johan Andersson m.fl. (S),

2014/15:1148 av Monica Haider och Tomas Eneroth (S),

2014/15:1184 av Lawen Redar (S) yrkandena 1 och 2,

2014/15:1188 av Adnan Dibrani m.fl. (S),

2014/15:1196 av Jennie Nilsson m.fl. (S),

2014/15:2259 av Mattias Jonsson (S) och

2014/15:2260 av Åsa Westlund m.fl. (S) yrkande 4.

Reservation 1 (M, C, FP, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, C, FP, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 1 15 0 3
S 103 0 0 10
M 0 76 0 8
SD 43 0 0 6
MP 23 0 0 2
C 0 20 0 2
V 17 0 0 4
KD 0 13 0 3
Totalt 187 124 0 38


3. Åtgärder för fler studentbostäder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motionerna

2014/15:2921 av Roger Hedlund m.fl. (SD) yrkande 9,

2014/15:26 av Nina Lundström (FP),

2014/15:285 av Edward Riedl (M),

2014/15:2429 av Ola Johansson (C) yrkande 8 och

2014/15:2953 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) yrkandena 3 och 16.

Reservation 2 (M, C, FP, KD)
Reservation 3 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 0 0 16 3
S 101 0 2 10
M 2 0 73 9
SD 0 43 0 6
MP 23 0 0 2
C 0 0 20 2
V 17 0 0 4
KD 0 0 13 3
Totalt 143 43 124 39


4. En ny boendeform för unga

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motion

2014/15:2953 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, FP) yrkande 18.

Reservation 4 (M, C, FP, KD)

5. Åtgärder för att underlätta bostadsägande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motion

2014/15:29 av Nina Lundström (FP).

Reservation 5 (M, C, FP, KD)

6. Kreditgarantier på landsbygden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motion

2014/15:2429 av Ola Johansson (C) yrkande 3.

Reservation 6 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 16 0 0 3
S 103 0 0 10
M 76 0 0 8
SD 43 0 0 6
MP 23 0 0 2
C 0 20 0 2
V 17 0 0 4
KD 13 0 0 3
Totalt 291 20 0 38


7. Kommunal bostadsförmedling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motion

2014/15:154 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 8.

Reservation 7 (V)
Reservation 8 (M, C, FP, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 16 0 0 3
S 103 0 0 10
M 76 0 0 8
SD 43 0 0 6
MP 23 0 0 2
C 20 0 0 2
V 0 17 0 4
KD 13 0 0 3
Totalt 294 17 0 38


8. Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motionerna

2014/15:154 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 5-7, 11 och 15 samt

2014/15:1928 av Teres Lindberg (S) yrkande 1.

Reservation 9 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 16 0 0 3
S 103 0 0 10
M 76 0 0 8
SD 43 0 0 6
MP 23 0 0 2
C 20 0 0 2
V 0 17 0 4
KD 12 0 0 4
Totalt 293 17 0 39