Bostadspolitik

Civilutskottets betänkande 2018/19:CU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 april 2019

Beslut

Nej till motioner om bostadspolitik (CU11)

Riksdagen sa nej till cirka 100 motioner från allmänna motionstiden 2018. Motionerna handlar bland annat om åtgärder för att öka bostadsbyggandet, hur byggande ska finansieras, kommunal bostadsförmedling, allmännyttiga bostadsbolag och en översyn av redovisningsreglerna. Andra områden är studentbostäder, bostäder till nyanlända, planering för ökad trygghet samt innovativt, miljövänligt och hållbart byggande. Riksdagen säger nej till motionerna eftersom det redan pågår arbete inom de aktuella områdena.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2019-03-12, 2019-03-26

Nej till motioner om bostadspolitik (CU11)

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 100 motioner från den allmänna motionstiden 2018. Motionerna handlar bland annat om åtgärder för att öka bostadsbyggandet, hur byggande ska finansieras, kommunal bostadsförmedling, allmännyttiga bostadsbolag och en översyn av redovisningsreglerna. Andra områden är studentbostäder, bostäder till nyanlända, planering för ökad trygghet samt innovativt, miljövänligt och hållbart byggande. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till motionerna eftersom det redan pågår arbete inom de aktuella områdena.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.