Bostadspolitik

Civilutskottets betänkande 2018/19:CU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 april 2019

Beslut

Nej till motioner om bostadspolitik (CU11)

Riksdagen sa nej till cirka 100 motioner från allmänna motionstiden 2018. Motionerna handlar bland annat om åtgärder för att öka bostadsbyggandet, hur byggande ska finansieras, kommunal bostadsförmedling, allmännyttiga bostadsbolag och en översyn av redovisningsreglerna. Andra områden är studentbostäder, bostäder till nyanlända, planering för ökad trygghet samt innovativt, miljövänligt och hållbart byggande. Riksdagen säger nej till motionerna eftersom det redan pågår arbete inom de aktuella områdena.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

46 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-03-26
Justering: 2019-04-04
Trycklov: 2019-04-04
Reservationer 19
Betänkande 2018/19:CU11

Alla beredningar i utskottet

2019-03-26, 2019-03-12

Nej till motioner om bostadspolitik (CU11)

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 100 motioner från den allmänna motionstiden 2018. Motionerna handlar bland annat om åtgärder för att öka bostadsbyggandet, hur byggande ska finansieras, kommunal bostadsförmedling, allmännyttiga bostadsbolag och en översyn av redovisningsreglerna. Andra områden är studentbostäder, bostäder till nyanlända, planering för ökad trygghet samt innovativt, miljövänligt och hållbart byggande. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till motionerna eftersom det redan pågår arbete inom de aktuella områdena.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-04-09
Debatt i kammaren: 2019-04-10
4

Beslut

Beslut: 2019-04-11
11 förslagspunkter, 9 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 11 april 2019

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Åtgärder på bostadsmarknaden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:410 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 2, 3, 7, 8 och 21,

2018/19:447 av Markus Wiechel (SD) yrkande 2,

2018/19:453 av Markus Wiechel (SD) yrkande 6,

2018/19:609 av Sten Bergheden och Ann-Britt Åsebol (båda M) yrkande 2,

2018/19:674 av Per-Arne Håkansson (S),

2018/19:1087 av Serkan Köse (S) yrkande 4,

2018/19:1120 av Roger Hedlund m.fl. (SD) yrkandena 11, 13 och 14,

2018/19:1460 av Katarina Brännström (M),

2018/19:1495 av Ann-Britt Åsebol (M) yrkandena 1 och 2,

2018/19:1496 av Ann-Britt Åsebol (M),

2018/19:1527 av Lars Hjälmered (M) yrkande 4,

2018/19:1906 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M) yrkandena 1 och 2,

2018/19:2081 av Aylin Fazelian (S),

2018/19:2428 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkande 19,

2018/19:2528 av Mikael Larsson och Anders Åkesson (båda C) yrkande 1,

2018/19:2575 av Kristina Axén Olin m.fl. (M) yrkande 3,

2018/19:2576 av Maria Stockhaus m.fl. (M) yrkande 3,

2018/19:2590 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 1 och 10,

2018/19:2735 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkande 14,

2018/19:2749 av Åsa Lindhagen m.fl. (MP) yrkande 3,

2018/19:2779 av Emma Hult m.fl. (MP) yrkandena 1, 5, 7, 8, 12 och 13,

2018/19:2822 av Jakob Forssmed (KD) yrkande 13,

2018/19:2831 av Mats Green m.fl. (M) yrkandena 1, 25, 39, 40 och 49,

2018/19:2914 av Larry Söder m.fl. (KD) yrkandena 15, 17, 22 och 24,

2018/19:2915 av Sofia Damm m.fl. (KD) yrkande 10,

2018/19:2918 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 4 och

2018/19:2923 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 31 och 34.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (C)
Reservation 4 (V)
Reservation 5 (KD)
Reservation 6 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 87 0 0 13
M 1 59 0 10
SD 0 0 54 8
C 0 0 28 3
V 0 0 26 2
KD 0 0 20 2
L 0 0 15 4
MP 12 0 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 100 59 143 47


2. Finansiering av bostadsbyggande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:620 av Åsa Eriksson m.fl. (S),

2018/19:1495 av Ann-Britt Åsebol (M) yrkande 3,

2018/19:2428 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkande 5,

2018/19:2779 av Emma Hult m.fl. (MP) yrkande 3,

2018/19:2831 av Mats Green m.fl. (M) yrkande 48 och

2018/19:2914 av Larry Söder m.fl. (KD) yrkande 36.

Reservation 7 (C, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (C, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 87 0 0 13
M 60 0 0 10
SD 53 0 0 9
C 0 28 0 3
V 26 0 0 2
KD 0 20 0 2
L 15 0 0 4
MP 12 0 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 253 48 0 48


3. Kommunal bostadsförmedling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:410 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 19 och 20.

Reservation 8 (V)

4. Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:410 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 12, 13 och 15-18.

Reservation 9 (V)

5. Översyn av redovisningsregler

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:410 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 11,

2018/19:695 av Hanna Westerén och Heléne Björklund (båda S),

2018/19:837 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S),

2018/19:2428 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkandena 13 och 14 samt

2018/19:2590 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 23.

Reservation 10 (V)

6. Studentbostäder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1091 av Magnus Manhammar (S),

2018/19:1120 av Roger Hedlund m.fl. (SD) yrkande 15,

2018/19:2590 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 9 och

2018/19:2831 av Mats Green m.fl. (M) yrkande 44.

Reservation 11 (M)
Reservation 12 (SD)
Reservation 13 (L)

7. Bostäder till nyanlända

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1120 av Roger Hedlund m.fl. (SD) yrkande 9.

Reservation 14 (SD)

8. Åtgärder för fler jourlägenheter och skyddade boenden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:243 av Lina Nordquist (L) och

2018/19:2598 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkandena 16, 17 och 19.

Reservation 15 (L)

9. Planering för ökad trygghet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:133 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkandena 23 och 24,

2018/19:735 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkande 8 och

2018/19:1120 av Roger Hedlund m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 16 (SD)

10. Bosparande för unga

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:447 av Markus Wiechel (SD) yrkande 1,

2018/19:1120 av Roger Hedlund m.fl. (SD) yrkande 18 och

2018/19:2779 av Emma Hult m.fl. (MP) yrkande 6.

Reservation 17 (SD)

11. Innovativt, miljövänligt och hållbart byggande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:333 av Markus Wiechel (SD) yrkande 3,

2018/19:460 av Arman Teimouri (L),

2018/19:839 av Ingemar Nilsson och Kristina Nilsson (båda S),

2018/19:1039 av Helena Bouveng (M),

2018/19:1281 av Mats Nordberg m.fl. (SD) yrkande 19,

2018/19:1469 av Ola Johansson (C) yrkandena 1, 2 och 4,

2018/19:1476 av Ola Johansson (C),

2018/19:1794 av Roza Güclü Hedin och Maria Strömkvist (båda S),

2018/19:1810 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson (båda S),

2018/19:2732 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 26,

2018/19:2779 av Emma Hult m.fl. (MP) yrkandena 17, 18 och 20 samt

2018/19:2895 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 3.

Reservation 18 (M)
Reservation 19 (SD)