Bostadspolitik

Civilutskottets betänkande 2019/20:CU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 maj 2020

Beslut

Nej till motioner om bostadspolitik (CU10)

Riksdagen sa nej till cirka 90 förslag i motioner om bostadspolitik från den allmänna motionstiden 2019. Motionerna handlar bland annat om så kallad BID-samverkan och trygghetsskapande åtgärder i utsatta områden.

Riksdagen sa nej till motionerna eftersom arbete redan pågår inom området.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2020-02-18, 2020-03-19

Nej till motioner om bostadspolitik (CU10)

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 90 förslag i motioner om bostadspolitik från den allmänna motionstiden 2019. Motionerna handlar bland annat om så kallad BID-samverkan och trygghetsskapande åtgärder i utsatta områden.

Anledningen till att utskottet anser att riksdagen bör säga nej till motionerna är att arbete redan pågår inom området.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.