Bostadspolitik

Civilutskottets betänkande 2019/20:CU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 maj 2020

Beslut

Nej till motioner om bostadspolitik (CU10)

Riksdagen sa nej till cirka 90 förslag i motioner om bostadspolitik från den allmänna motionstiden 2019. Motionerna handlar bland annat om så kallad BID-samverkan och trygghetsskapande åtgärder i utsatta områden.

Riksdagen sa nej till motionerna eftersom arbete redan pågår inom området.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

47 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-03-19
Justering: 2020-04-23
Trycklov: 2020-04-29
Reservationer 1
Betänkande 2019/20:CU10

Alla beredningar i utskottet

2020-03-19, 2020-02-18

Nej till motioner om bostadspolitik (CU10)

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 90 förslag i motioner om bostadspolitik från den allmänna motionstiden 2019. Motionerna handlar bland annat om så kallad BID-samverkan och trygghetsskapande åtgärder i utsatta områden.

Anledningen till att utskottet anser att riksdagen bör säga nej till motionerna är att arbete redan pågår inom området.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-05-05
Debatt i kammaren: 2020-05-06
4

Beslut

Beslut: 2020-05-06
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 6 maj 2020

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. BID-samverkan m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:3248 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkandena 10 och 11 samt

2019/20:3265 av Martin Ådahl m.fl. (C) yrkande 1.

Reservation 1 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 0 5 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 50 5 0 294


2. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:322 av Elsemarie Bjellqvist och Thomas Hammarberg (båda S) yrkandena 1-4,

2019/20:476 av Magnus Manhammar (S),

2019/20:516 av Mikael Larsson och Anders Åkesson (båda C) yrkande 1,

2019/20:518 av Camilla Brodin (KD),

2019/20:554 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkandena 25 och 26,

2019/20:563 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson (båda S),

2019/20:608 av Roger Hedlund m.fl. (SD) yrkandena 1, 2, 18, 27, 31 och 35,

2019/20:731 av Carina Ohlsson och Elin Gustafsson (båda S),

2019/20:823 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkande 8,

2019/20:852 av Erica Nådin och Johan Andersson (båda S),

2019/20:871 av Pål Jonson (M),

2019/20:930 av Patrik Engström m.fl. (S),

2019/20:988 av Hanna Westerén (S),

2019/20:1015 av Sten Bergheden och Ann-Britt Åsebol (båda M) yrkande 2,

2019/20:1134 av Yasmine Bladelius (S),

2019/20:1390 av Ingemar Nilsson och Kristina Nilsson (båda S),

2019/20:1428 av Hanna Westerén och Heléne Björklund (båda S),

2019/20:1509 av Emma Hult och Mats Berglund (båda MP),

2019/20:1611 av Per Schöldberg m.fl. (C) yrkandena 1-3 och 5,

2019/20:1621 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 2-6, 10 och 11,

2019/20:1717 av Helena Bouveng och Mats Green (båda M),

2019/20:1979 av Arman Teimouri (L),

2019/20:2004 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD) yrkande 6,

2019/20:2077 av Lina Nordquist (L),

2019/20:2149 av Momodou Malcolm Jallow m.fl. (V) yrkandena 1, 2 och 4-7,

2019/20:2302 av Linus Sköld m.fl. (S),

2019/20:2310 av Johan Andersson m.fl. (S),

2019/20:2454 av Emma Hult (MP),

2019/20:2455 av Emma Hult (MP) yrkandena 3 och 4,

2019/20:2474 av Margareta Cederfelt (M),

2019/20:2587 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M) yrkandena 1 och 2,

2019/20:2659 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkande 4,

2019/20:2802 av Robert Hannah m.fl. (L) yrkandena 1, 9 och 10,

2019/20:2826 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkandena 9, 10 och 12,

2019/20:2831 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 14,

2019/20:2833 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 34,

2019/20:2850 av Jonas Eriksson och Emma Hult (båda MP) yrkande 3,

2019/20:3140 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD) yrkande 2,

2019/20:3187 av Kadir Kasirga m.fl. (S),

2019/20:3243 av Larry Söder m.fl. (KD) yrkandena 13, 20, 21, 33 och 61,

2019/20:3248 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 9,

2019/20:3264 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 6,

2019/20:3266 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkandena 22 och 26,

2019/20:3283 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S),

2019/20:3355 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. (M) yrkandena 1, 25, 35, 36, 40 och 43 samt

2019/20:3360 av Gulan Avci m.fl. (L) yrkandena 23 och 25.