Bostadspolitik

Civilutskottets betänkande 2021/22:CU10

Planerat beslutsdatum:

Nästa händelse: Beredning 15 februari 2022

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-03-17, 2022-03-01, 2022-02-15