Byggforskning, fonden för fukt- och mögelskador och åtgärder mot radon i bostäder

BoUs betänkande 1993/94:BoU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 mars 1994

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 2 propositioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 1994-02-17
Justering: 1994-03-03
Betänkande 1993/94:BoU12

Alla beredningar i utskottet

1994-02-17, 1994-02-15, 1994-02-08

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1994-03-16
4

Beslut

Beslut: 1994-03-17

Protokoll med beslut