Byggnaders energiprestanda

Civilutskottets betänkande 2019/20:CU3

Planerat beslutsdatum:

Nästa händelse: Beredning 8 oktober 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 skrivelse
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-10-22
Justering: 2019-11-07
Trycklov: 2019-11-08
Betänkande 2019/20:CU3

Alla beredningar i utskottet

2019-10-22, 2019-10-08
3

Debatt

Information kommer
4

Beslut

Information kommer