Byggnaders inomhusmiljö

BoUs betänkande 1990/91:BoU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 juni 1991

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

1991-04-23, 1991-04-25

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.