Cirkulär ekonomi

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2018/19:MJU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 februari 2019

Beslut

Nej till motioner om cirkulär ekonomi (MJU5)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2018/19 om cirkulär ekonomi. Motionerna handlar om resurseffektivitet och den cirkulära ekonomin, materialåtervinning och hållbar produktion. Andra områden är nedskräpning och sanering, transport av avfall samt konsumentinformation. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår inom en del av de områden som motionerna tar upp.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

46 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-01-31
Justering: 2019-02-12
Trycklov: 2019-02-18
Reservationer 31
Betänkande 2018/19:MJU5

Nej till motioner om cirkulär ekonomi (MJU5)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2018/19 om cirkulär ekonomi. Motionerna handlar om resurseffektivitet och den cirkulära ekonomin, materialåtervinning och hållbar produktion. Andra områden är nedskräpning och sanering, transport av avfall samt konsumentinformation. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår inom en del av de områden som motionerna tar upp.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-02-26
Debatt i kammaren: 2019-02-27
4

Beslut

Beslut: 2019-02-28
22 förslagspunkter, 16 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 28 februari 2019

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ökad återvinning och omställning till cirkulär ekonomi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:741 av Kristina Nilsson (S),

2018/19:1310 av Joakim Järrebring (S),

2018/19:2426 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 2.1 och

2018/19:2891 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 1.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (C)

2. Skärpt materialåtervinningsmål och ökad återvinning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1284 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkandena 1 och 3 samt

2018/19:2891 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 3 (M)
Reservation 4 (SD)

3. Möjliggöra för fler aktörer inom avfallshantering och att sälja avfall vidare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2426 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 43,

2018/19:2726 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 28,

2018/19:2847 av Martin Ådahl m.fl. (C) yrkande 1 och

2018/19:2891 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 9.

Reservation 5 (M)
Reservation 6 (C)
Reservation 7 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 85 0 0 15
M 0 0 58 12
SD 56 0 0 6
C 0 27 0 4
V 23 0 0 5
KD 0 0 19 3
L 16 0 0 4
MP 13 0 0 3
Totalt 193 27 77 52


4. Pantsystem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:183 av Michael Rubbestad (SD),

2018/19:184 av Michael Rubbestad (SD),

2018/19:339 av Markus Wiechel (SD) yrkande 5,

2018/19:747 av Johan Löfstrand m.fl. (S),

2018/19:1594 av Matilda Ernkrans (S),

2018/19:1816 av Jan Ericson (M),

2018/19:1817 av Jan Ericson (M) och

2018/19:2732 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 24.

5. Hållbar konsumtion av textilier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1284 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkandena 4 och 5,

2018/19:2326 av Lorentz Tovatt och Emma Hult (båda MP) och

2018/19:2426 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 41.

Reservation 8 (SD)

6. Övriga återvinningsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:680 av Johan Andersson m.fl. (S),

2018/19:684 av Ingemar Nilsson (S),

2018/19:709 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S),

2018/19:1304 av Ida Karkiainen m.fl. (S),

2018/19:1618 av Ida Karkiainen m.fl. (S),

2018/19:1700 av Edward Riedl (M),

2018/19:1729 av Mats Green (M) och

2018/19:1834 av Jan Ericson (M).

7. Stärkt producentansvar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:685 av Peter Persson (S),

2018/19:1284 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 2,

2018/19:2255 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 24,

2018/19:2426 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 42 och

2018/19:2726 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 15.

Reservation 9 (SD)
Reservation 10 (KD)

8. Ekodesign och planerat åldrande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2426 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 40 och

2018/19:2732 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 25.

9. Förbud mot engångsartiklar av plast och EU:s plaststrategi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1289 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 8,

2018/19:2255 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 25,

2018/19:2426 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 37,

2018/19:2586 av Cecilie Tenfjord Toftby (M) yrkande 2,

2018/19:2732 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 28 och

2018/19:2885 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 1.

Reservation 11 (M)
Reservation 12 (SD)
Reservation 13 (C)

10. Minskad plastanvändning och en nationell plaststrategi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:669 av Elin Segerlind m.fl. (V) yrkandena 15 och 17 samt

2018/19:1289 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 7.

Reservation 14 (SD)
Reservation 15 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 15 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 85 0 0 15
M 58 0 0 12
SD 0 0 56 6
C 27 0 0 4
V 0 23 0 5
KD 19 0 0 3
L 15 0 0 5
MP 13 0 0 3
Totalt 217 23 56 53


11. Övriga plastfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:669 av Elin Segerlind m.fl. (V) yrkande 16,

2018/19:1033 av Fredrik Lundh Sammeli och Mathias Tegnér (båda S),

2018/19:2040 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 24 och

2018/19:2726 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 16.

Reservation 16 (V)
Reservation 17 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 17 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 85 0 0 15
M 58 0 0 12
SD 56 0 0 6
C 27 0 0 4
V 0 0 23 5
KD 19 0 0 3
L 0 16 0 4
MP 13 0 0 3
Totalt 258 16 23 52


12. Cirkulär livsmedelsproduktion och åtgärder för minskat matsvinn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1284 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 6,

2018/19:2255 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 33,

2018/19:2696 av Niels Paarup-Petersen m.fl. (C) yrkandena 1 och 2,

2018/19:2732 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 18,

2018/19:2736 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 42 och

2018/19:2891 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 6.

Reservation 18 (M)
Reservation 19 (SD)
Reservation 20 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 20 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 85 0 0 15
M 0 0 58 12
SD 0 0 56 6
C 27 0 0 4
V 23 0 0 5
KD 0 19 0 3
L 16 0 0 4
MP 13 0 0 3
Totalt 164 19 114 52


13. Biogasproduktion

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:169 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 22 och

2018/19:454 av Markus Wiechel (SD) yrkande 2.

Reservation 21 (SD)

14. Hantering av slaktavfall

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1287 av Staffan Eklöf m.fl. (SD) yrkande 34 och

2018/19:2890 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 9.

Reservation 22 (M)
Reservation 23 (SD)

15. Slamåterföring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1287 av Staffan Eklöf m.fl. (SD) yrkande 36 och

2018/19:2891 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 10.

Reservation 24 (M)
Reservation 25 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 24 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 85 0 0 15
M 0 58 0 12
SD 0 0 56 6
C 27 0 0 4
V 23 0 0 5
KD 19 0 0 3
L 16 0 0 4
MP 13 0 0 3
Totalt 183 58 56 52


16. Anmälningsplikt för kompost

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:454 av Markus Wiechel (SD) yrkande 1 och

2018/19:2541 av Rickard Nordin (C).

17. Nedskräpning och marint skräp

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1457 av Ann-Sofie Alm (M),

2018/19:2250 av Solveig Zander (C) yrkande 7,

2018/19:2545 av Rickard Nordin och Fredrik Christensson (båda C) och

2018/19:2546 av Rickard Nordin och Fredrik Christensson (båda C) yrkandena 1 och 2.

18. Stimulera utvecklingen av urban mining, waste mining och hantering av utvinningsavfall

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2332 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) yrkandena 1-4.

19. Oljesanering, förorenad mark och återställande- och saneringsförsäkring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:164 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 17,

2018/19:2332 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) yrkande 9 och

2018/19:2885 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 6.

Reservation 26 (M)
Reservation 27 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 27 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 85 0 0 15
M 1 0 57 12
SD 0 56 0 6
C 27 0 0 4
V 23 0 0 5
KD 19 0 0 3
L 16 0 0 4
MP 13 0 0 3
Totalt 184 56 57 52


20. Rivning av vindkraftverk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:169 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 12.

Reservation 28 (SD)

21. Miljöbrott och transport av farligt avfall

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2891 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkandena 3-5.

Reservation 29 (M)

22. Informationskrav för varor och tjänster om miljöpåverkan, farliga ämnen och livslängd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2426 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkandena 39 och 45 samt

2018/19:2895 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 30 (M)
Reservation 31 (C)