Cirkulär ekonomi

Miljö- och jordbruksutskottets bet 2019/20:MJU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 maj 2020

Beslut

Nej till motioner om cirkulär ekonomi (MJU13)

Riksdagen sa nej till 135 förslag i motioner om cirkulär ekonomi från den allmänna motionstiden 2019. Motionerna handlar bland annat om materialåtervinning, nedskräpning och åtgärder för minskat matsvinn.

Anledningen till att riksdagen sa nej till motionerna är framför allt att arbete redan pågår i flera av de frågor som motionerna tar upp.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

52 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-04-21
Justering: 2020-04-28
Trycklov: 2020-04-29
Reservationer 19
bet 2019/20:MJU13

Alla beredningar i utskottet

2020-04-21, 2020-04-16, 2020-03-19

Nej till motioner om cirkulär ekonomi (MJU13)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger nej till 135 förslag i motioner om cirkulär ekonomi från den allmänna motionstiden 2019. Motionerna handlar bland annat om materialåtervinning, nedskräpning och åtgärder för minskat matsvinn.

Anledningen till att utskottet anser att riksdagen bör säga nej till motionerna är framför allt eftersom arbete redan pågår i flera av de frågor som motionerna tar upp.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-05-05
Debatt i kammaren: 2020-05-06
4

Beslut

Beslut: 2020-05-06
15 förslagspunkter, 10 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 6 maj 2020

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Åtgärder för att främja omställning till en cirkulär ekonomi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:1087 av Joakim Järrebring (S),

2019/20:1190 av Mathias Tegnér och Åsa Westlund (båda S) yrkandena 1 och 4 i denna del,

2019/20:2663 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkandena 1, 2 och 6,

2019/20:3107 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkandena 18 och 22 samt

2019/20:3258 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkandena 5 och 6.

Reservation 1 (M, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 3 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 41 14 0 294


2. Cirkulär upphandling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:1190 av Mathias Tegnér och Åsa Westlund (båda S) yrkande 4 i denna del och

2019/20:1199 av Marlene Burwick och Hanna Westerén (båda S).

3. Åtgärder för ökad återvinning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2579 av Lorena Delgado Varas m.fl. (V) yrkande 1,

2019/20:2663 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkandena 10 och 16,

2019/20:3107 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkandena 19-21,

2019/20:3258 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkandena 7-9 och

2019/20:3361 av Tina Acketoft m.fl. (L) yrkande 11.

Reservation 2 (M, KD)
Reservation 3 (C)
Reservation 4 (V)
Reservation 5 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 0 11 59
SD 10 0 0 52
C 0 0 5 26
V 0 0 4 23
KD 0 0 3 19
L 0 3 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 29 3 23 294


4. Ekodesign och konsumentinformation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:1190 av Mathias Tegnér och Åsa Westlund (båda S) yrkande 2,

2019/20:2659 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkande 3,

2019/20:3258 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkandena 19, 26 och 27 samt

2019/20:3305 av Emma Hult m.fl. (MP) yrkandena 1 och 4.

Reservation 6 (M)
Reservation 7 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 0 11 59
SD 10 0 0 52
C 0 5 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 39 5 11 294


5. Plaståtervinning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:1190 av Mathias Tegnér och Åsa Westlund (båda S) yrkande 3,

2019/20:2579 av Lorena Delgado Varas m.fl. (V) yrkandena 3-5,

2019/20:2663 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkande 8 och

2019/20:2761 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 37.

Reservation 8 (M)
Reservation 9 (V)
Reservation 10 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 0 11 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 0 4 0 23
KD 0 0 3 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 37 4 14 294


6. Återvinning av förpackningar och tidningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:596 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 5 och

2019/20:2761 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 35.

Reservation 11 (SD)

7. Återvinning av elektronik och metaller

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:917 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S),

2019/20:1258 av Isak From m.fl. (S) yrkande 2,

2019/20:2579 av Lorena Delgado Varas m.fl. (V) yrkande 2 och

2019/20:2663 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkande 5.

Reservation 12 (M)
Reservation 13 (V)

8. Nedskräpning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:238 av Patrik Björck och Erik Ezelius (båda S),

2019/20:444 av Fredrik Christensson och Rickard Nordin (båda C) yrkandena 1 och 2,

2019/20:1894 av David Josefsson (M),

2019/20:2405 av Sofia Westergren (M),

2019/20:2761 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 59,

2019/20:3107 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkandena 23 och 24 samt

2019/20:3258 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkandena 29 och 30.

Reservation 14 (KD)

9. Övergivna båtar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:1737 av Per Lodenius m.fl. (C),

2019/20:2906 av Edward Riedl (M) och

2019/20:3258 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkandena 32 och 34-36.

Reservation 15 (C)

10. Marksanering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:1182 av Viktor Wärnick (M).

11. Hållbar gödselhantering och energiutvinning från stallgödsel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:1507 av Lorentz Tovatt (MP),

2019/20:1619 av Elin Segerlind m.fl. (V) yrkande 5 och

2019/20:2512 av Hans Rothenberg (M).

Reservation 16 (V)

12. Strandnära tånginsamling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:72 av Tuve Skånberg (KD).

13. Mål och åtgärder för minskat matsvinn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:596 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 7,

2019/20:1109 av Maria Gardfjell (MP) yrkandena 1, 2, 4, 5 och 10-12,

2019/20:3107 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkandena 39-41,

2019/20:3258 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkandena 37-39 och

2019/20:3361 av Tina Acketoft m.fl. (L) yrkande 19.

Reservation 17 (SD)
Reservation 18 (C)
Reservation 19 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 17 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 0 10 0 52
C 0 0 5 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 0 0 3 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 37 10 8 294


14. Utökad samverkan mot matsvinn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:1109 av Maria Gardfjell (MP) yrkandena 7-9 och 13-15,

2019/20:2663 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkande 12 och

2019/20:2760 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 46.

15. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.