Cirkulär ekonomi

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2019/20:MJU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 maj 2020

Beslut

Nej till motioner om cirkulär ekonomi (MJU13)

Riksdagen sa nej till 135 förslag i motioner om cirkulär ekonomi från den allmänna motionstiden 2019. Motionerna handlar bland annat om materialåtervinning, nedskräpning och åtgärder för minskat matsvinn.

Anledningen till att riksdagen sa nej till motionerna är framför allt att arbete redan pågår i flera av de frågor som motionerna tar upp.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2020-03-19, 2020-04-16, 2020-04-21

Nej till motioner om cirkulär ekonomi (MJU13)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger nej till 135 förslag i motioner om cirkulär ekonomi från den allmänna motionstiden 2019. Motionerna handlar bland annat om materialåtervinning, nedskräpning och åtgärder för minskat matsvinn.

Anledningen till att utskottet anser att riksdagen bör säga nej till motionerna är framför allt eftersom arbete redan pågår i flera av de frågor som motionerna tar upp.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.