Jordbrukspolitik

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2020/21:MJU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 maj 2021

Beslut

Nej till motioner om jordbrukspolitik (MJU17)

Riksdagen sa nej till cirka 200 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2020 om jordbrukspolitik. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår på området.

Motionerna handlar exempelvis om den gemensamma jordbrukspolitiken, konkurrenskraft och regelförenkling samt forskning och utbildning.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2021-03-25, 2021-04-13

Nej till motioner om jordbrukspolitik (MJU17)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 200 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2020. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår på området.

Motionerna handlar exempelvis om den gemensamma jordbrukspolitiken, konkurrenskraft och regelförenkling samt forskning och utbildning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.