Jordbrukspolitik

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2020/21:MJU17

Planerat beslutsdatum: 28 april 2021

Nästa händelse: Beredning 23 mars 2021

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

63 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2021-04-13
Justering: 2021-04-20
Trycklov: 2021-04-23
Betänkande 2020/21:MJU17

Alla beredningar i utskottet

2021-04-13, 2021-03-23
3

Debatt

Bordläggning: 2021-04-27
Debatt i kammaren: 2021-04-28
4

Beslut

Beslut: 2021-04-28