Cirkulär ekonomi

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2020/21:MJU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 juni 2021

Beslut

Nej till motioner om cirkulär ekonomi (MJU19)

Riksdagen sa nej till cirka 160 förslag om cirkulär ekonomi i motioner från den allmänna motionstiden 2020. Riksdagen hänvisade framför allt till befintliga regler och pågående arbete.

Förslagen handlar bland annat om övergripande åtgärder för en cirkulär ekonomi, avfall, återanvändning och återvinning, hållbar produktion och konsumtion, plastfrågor, matsvinn och matavfall samt sanering och städning.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2021-04-15, 2021-05-06

Nej till motioner om cirkulär ekonomi (MJU19)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 160 förslag om cirkulär ekonomi i motioner från den allmänna motionstiden 2020. Utskottet hänvisar framför allt till befintliga regler och pågående arbete.

Förslagen handlar bland annat om övergripande åtgärder för en cirkulär ekonomi, avfall, återanvändning och återvinning, hållbar produktion och konsumtion, plastfrågor, matsvinn och matavfall samt sanering och städning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.