Cirkulär ekonomi

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2022/23:MJU10

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 22 mars 2023

Nästa händelse: Bordläggning 21 mars 2023

Utskottets förslag

Nej till motioner om cirkulär ekonomi (MJU10)

Miljö- och jordbruksutskottet har behandlat cirka 170 förslag om cirkulär ekonomi, som inkommit i motioner under den allmänna motionstiden 2022. Förslagen handlar bland annat om återvinning, pantsystem, avfall och cirkulär livsmedelsproduktion.

Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till förslagen, framförallt med hänvisning till det arbete som redan pågår i dessa frågor inom såväl EU som i Sverige.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2023-02-09, 2023-02-23

Nej till motioner om cirkulär ekonomi (MJU10)

Miljö- och jordbruksutskottet har behandlat cirka 170 förslag om cirkulär ekonomi, som inkommit i motioner under den allmänna motionstiden 2022. Förslagen handlar bland annat om återvinning, pantsystem, avfall och cirkulär livsmedelsproduktion.

Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till förslagen, framförallt med hänvisning till det arbete som redan pågår i dessa frågor inom såväl EU som i Sverige.

Förslagspunkter

1. Övergripande åtgärder för en cirkulär ekonomi

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:907 av Stina Larsson m.fl. (C) yrkandena 1, 3, 5, 6 och 74,

2022/23:2073 av Anna-Caren Sätherberg m.fl. (S) yrkandena 15 och 43,

2022/23:2175 av Per Bolund m.fl. (MP) yrkande 18 och

2022/23:2190 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkandena 177, 178 och 185.

Reservation 1 (S)
Reservation 2 (C)
Reservation 3 (MP)

2. Hållbar design, produktion, konsumtion och teknik

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:906 av Stina Larsson m.fl. (C) yrkande 19,

2022/23:907 av Stina Larsson m.fl. (C) yrkandena 2, 19, 21 och 62,

2022/23:2175 av Per Bolund m.fl. (MP) yrkande 22 och

2022/23:2190 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 58.

Reservation 4 (V, MP)
Reservation 5 (C)

3. Övergripande om åtgärder för ökad återanvändning och återvinning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:716 av Lina Nordquist (L),

2022/23:907 av Stina Larsson m.fl. (C) yrkandena 13 och 53-56 samt

2022/23:2190 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkandena 179 och 186-189.

Reservation 6 (C)

4. Återanvändning och återvinning av textilier

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:907 av Stina Larsson m.fl. (C) yrkandena 46-49 och

2022/23:2190 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkandena 191 och 192.

Reservation 7 (C)

5. Återvinning av elektronik

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:907 av Stina Larsson m.fl. (C) yrkande 50 och

2022/23:2190 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 193.

Reservation 8 (C)

6. Återvinning av förpackningar

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2022/23:999 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 1.

Reservation 9 (SD)

7. Återanvändning och återvinning av innovationskritiska material såsom metaller och mineral

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:907 av Stina Larsson m.fl. (C) yrkandena 75 och 76 samt

2022/23:936 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkande 15.

Reservation 10 (SD)
Reservation 11 (C)

8. Återvinning av fosfor och kväve

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2022/23:981 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkandena 3 och 7.

Reservation 12 (SD)

9. Återanvändning och återvinning m.m. i byggsektorn

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2022/23:2073 av Anna-Caren Sätherberg m.fl. (S) yrkande 44.

Reservation 13 (S)

10. Återvinning av glykol

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2022/23:446 av Mats Green (M).

11. Pantsystem

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:295 av Jan Ericson (M),

2022/23:527 av Markus Wiechel (SD) yrkande 5,

2022/23:870 av Michael Rubbestad (SD),

2022/23:899 av Michael Rubbestad (SD),

2022/23:902 av Michael Rubbestad (SD),

2022/23:907 av Stina Larsson m.fl. (C) yrkande 34 och

2022/23:1046 av Lars Mejern Larsson och Mikael Dahlqvist (båda S).

Reservation 14 (C)

12. Definitionen av avfall och vissa frågor om avfall som resurs

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:907 av Stina Larsson m.fl. (C) yrkandena 58, 59, 69.1 och 70-72,

2022/23:1871 av Sten Bergheden (M),

2022/23:2073 av Anna-Caren Sätherberg m.fl. (S) yrkande 45 och

2022/23:2190 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkandena 182.1, 183 och 184.

Reservation 15 (S)
Reservation 16 (C)

13. Hanteringen av kommunalt avfall

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:907 av Stina Larsson m.fl. (C) yrkandena 51, 60 och 61 samt

2022/23:999 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkandena 7 och 8.

Reservation 17 (SD)
Reservation 18 (C)

14. Ekonomisk säkerhet och vissa andra frågor om deponier och avfallsverksamhet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:48 av Ann-Sofie Lifvenhage (M),

2022/23:60 av Robert Stenkvist (SD) yrkandena 1-6,

2022/23:674 av Caroline Högström och Mikael Damsgaard (båda M) yrkandena 1-3,

2022/23:907 av Stina Larsson m.fl. (C) yrkandena 42 och 78,

2022/23:999 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 14 och

2022/23:1613 av Martina Johansson och Malin Björk (båda C) yrkande 1.

Reservation 19 (SD)
Reservation 20 (C)

15. Brottslighet inom avfallsverksamhet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:907 av Stina Larsson m.fl. (C) yrkandena 41 och 43,

2022/23:1423 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S) och

2022/23:2073 av Anna-Caren Sätherberg m.fl. (S) yrkandena 47, 48 och 50.

Reservation 21 (S)
Reservation 22 (C)

16. Export av avfall

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:907 av Stina Larsson m.fl. (C) yrkande 57 och

2022/23:2190 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 190.

Reservation 23 (C)

17. Övriga frågor om avfall

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:219 av Mikael Larsson (C),

2022/23:906 av Stina Larsson m.fl. (C) yrkande 43 och

2022/23:1873 av Sten Bergheden (M).

Reservation 24 (C)

18. Cirkulär livsmedelsproduktion och åtgärder för att minska matsvinnet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:375 av Niels Paarup-Petersen m.fl. (C) yrkandena 1 och 2,

2022/23:761 av Katarina Luhr m.fl. (MP) yrkandena 1, 3 och 4,

2022/23:907 av Stina Larsson m.fl. (C) yrkandena 24-26 och 28-30,

2022/23:999 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkandena 5 och 6,

2022/23:1700 av Lina Nordquist (L) yrkandena 1-3 och

2022/23:2190 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkandena 195-197 och 199-201.

Reservation 25 (SD)
Reservation 26 (C)
Reservation 27 (MP)

19. Biogasproduktion och hantering av slaktavfall

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:527 av Markus Wiechel (SD) yrkande 2 och

2022/23:985 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 54.

Reservation 28 (SD)

20. Slamåterföring

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2022/23:985 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkandena 56 och 57.

Reservation 29 (SD)

21. Kompostering och insamling av matavfall

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:329 av Rickard Nordin och Niels Paarup-Petersen (båda C) yrkande 4,

2022/23:331 av Rickard Nordin (C),

2022/23:527 av Markus Wiechel (SD) yrkande 1 och

2022/23:1827 av Sten Bergheden (M).

22. Plastfrågor

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:527 av Markus Wiechel (SD) yrkande 4,

2022/23:907 av Stina Larsson m.fl. (C) yrkandena 52 och 63,

2022/23:969 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 22,

2022/23:981 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkandena 12, 13 och 15-18,

2022/23:999 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 4,

2022/23:1924 av Christofer Bergenblock (C),

2022/23:2073 av Anna-Caren Sätherberg m.fl. (S) yrkandena 27.4, 28, 29, 31 och 39,

2022/23:2175 av Per Bolund m.fl. (MP) yrkande 21 och

2022/23:2190 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 194.

Reservation 30 (S)
Reservation 31 (SD)
Reservation 32 (C)
Reservation 33 (MP)

23. Förebyggande insatser mot nedskräpning m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:907 av Stina Larsson m.fl. (C) yrkandena 32 och 33 samt

2022/23:1519 av Gudrun Brunegård (KD).

Reservation 34 (C)

24. Övergivna och uttjänta båtar

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:907 av Stina Larsson m.fl. (C) yrkandena 35, 37 och 38 samt

2022/23:2193 av Kerstin Lundgren och Mikael Larsson (båda C) yrkandena 1 och 2.

Reservation 35 (C)

25. Sanering och städning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:906 av Stina Larsson m.fl. (C) yrkandena 40 och 42,

2022/23:907 av Stina Larsson m.fl. (C) yrkandena 39, 40 och 44,

2022/23:981 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 14,

2022/23:1103 av Ann-Sofie Alm (M) yrkandena 1 och 2,

2022/23:1613 av Martina Johansson och Malin Björk (båda C) yrkande 2,

2022/23:1640 av Martina Johansson (C) och

2022/23:2144 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkande 5.

Reservation 36 (SD)
Reservation 37 (C)

26. Ekonomisk säkerhet för nedmontering m.m. av vindkraftverk

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2022/23:944 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkande 3.

Reservation 38 (SD)

27. Producentansvar för läkemedel

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2022/23:906 av Stina Larsson m.fl. (C) yrkande 14.

Reservation 39 (C)

28. Skrotningspremier

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2022/23:2190 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkandena 65 och 86.

Reservation 40 (C)

29. Renhållningsavgift

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2022/23:279 av Åsa Eriksson (S).