Civila samhället inklusive idrott och folkbildning

Kulturutskottets betänkande 2019/20:KrU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 april 2020

Beslut

Nej till motioner om civila samhället inklusive idrott och folkbildning (KrU8)

Riksdagen sa nej till cirka 100 förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019, bland annat med hänvisning till att utredningsarbete pågår och i vissa fall därför att det är frågor som hanteras av andra aktörer.

Motionerna handlar bland annat om civila samhället, idrott, friluftsliv, allmänna samlingslokaler och folkbildning.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om civila samhället inklusive idrott och folkbildning (KrU8)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 100 förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019. Motionerna handlar bland annat om civila samhället, idrott, friluftsliv, allmänna samlingslokaler och folkbildning.

Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till motionerna bland annat med hänvisning till att utredningsarbete pågår och i vissa fall därför att det är frågor som hanteras av andra aktörer.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.