Civila samhället inklusive trossamfund

Kulturutskottets betänkande 2017/18:KrU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 april 2018

Beslut

Civila samhället och trossamfund (KrU3)

Riksdagen har behandlat motioner från allmänna motionstiden 2017 om bland annat bidrag till civila samhället och stöd till trossamfund. Riksdagen riktade en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om att offentliga bidrag inte ska ges till organisationer som accepterar hedersrelaterad brottslighet.

Riksdagen sa nej till övriga motioner, bland annat eftersom arbete pågår inom flera av de frågor som motionerna tar upp.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 2 under punkt 2, dels i övrigt bifall till utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om civila samhället och trossamfund (KrU3)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2017 om civila samhället och trossamfund. Det främsta skälet är att arbete pågår inom många av de frågor motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om bidrag till civila samhället och stöd till trossamfund.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.