Civila samhället inklusive trossamfund

Kulturutskottets betänkande 2018/19:KrU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 24 april 2019

Beslut

Nej till motioner om civila samhället och trossamfund (KrU15)

Riksdagen sa nej till motionsförslag från den allmänna motionstiden 2018 inom området civila samhället och trossamfund.

Motionsförslagen handlar bland annat om stöd till trossamfund, samordning av interreligiösa råd, bidrag till det civila samhället, förenklade regler för administration, hinder för engagemang, att sprida goda exempel, civilsamhället och integration, säkerhet i lokaler, äldres ensamhet, ideella föreningar och konkurrensrätten samt allmänna samlingslokaler. Skälen till att riksdagen sa nej till förslagen är främst att utredningar samt annat arbete pågår med frågorna.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motionsyrkanden
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2019-03-26, 2019-04-09

Nej till motioner om civila samhället och trossamfund (KrU15)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motionsförslag från den allmänna motionstiden 2018 inom området civila samhället och trossamfund.

Motionsförslagen handlar bland annat om stöd till trossamfund, samordning av interreligiösa råd, bidrag till det civila samhället, förenklade regler för administration, hinder för engagemang, att sprida goda exempel, civilsamhället och integration, säkerhet i lokaler, äldres ensamhet, ideella föreningar och konkurrensrätten samt allmänna samlingslokaler. Skälen till att utskottet föreslår att riksdagen ska säga nej till förslagen är främst att utredningar samt annat arbete pågår med frågorna.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.