Civila samhället

Kulturutskottets betänkande 2015/16:KrU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 mars 2016

Beslut

Nej till motioner i kulturfrågor (KrU6)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2015/16 i frågor som rör det civila samhället, idrott, friluftsliv och trossamfund.

Motionerna handlade om civilsamhällets ställning och betydelse i olika frågor, om det statliga stödet till organisationer och föreningar och om partnerskap mellan idéburna organisationer och det offentliga. Andra förslag gällde spontanidrottsplatser och supporterkulturen, personliga biljetter vid sportarrangemang och om statsbidrag till religiösa samfund som uppmanar till hedersrelaterat våld.

Riksdagen sa nej till motionerna med hänvisning bland annat till att regeringen redan lyft frågorna i utredningar, att ett arbete pågår på området och att det inte är en fråga för riksdagen.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

43 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2016-02-23
Justering: 2016-03-08
Trycklov: 2016-03-11
Reservationer 19
Betänkande 2015/16:KrU6

Alla beredningar i utskottet

2016-02-23, 2016-02-11

Nej till motioner i kulturfrågor (KrU6)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2015/16 i frågor som rör det civila samhället, idrott, friluftsliv och trossamfund.

Motionerna handlar om civilsamhällets ställning och betydelse i olika frågor, om det statliga stödet till organisationer och föreningar och om partnerskap mellan idéburna organisationer och det offentliga. Andra förslag gäller spontanidrottsplatser och supporterkulturen, personliga biljetter vid sportarrangemang och om statsbidrag till religiösa samfund som uppmanar till hedersrelaterat våld.

Kulturutskottet säger nej till motionerna med hänvisning bland annat till att regeringen redan lyft frågorna i utredningar, att ett arbete pågår på området och att det inte är en fråga för riksdagen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-03-16
Debatt i kammaren: 2016-03-17
4

Beslut

Beslut: 2016-03-23
28 förslagspunkter, 21 acklamationer, 7 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 23 mars 2016

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Det civila samhällets betydelse för demokratin

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2496 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 4.

Reservation 1 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 97 0 0 16
M 0 72 0 12
SD 41 0 0 7
MP 22 0 0 3
C 0 17 0 5
V 13 0 0 8
L 0 14 0 5
KD 0 12 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 173 115 0 61


2. Det civila samhällets ställning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2258 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD) yrkande 11,

2015/16:2979 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkandena 1 och 4 samt

2015/16:3029 av Per Lodenius m.fl. (C) yrkande 1.

Reservation 2 (C)
Reservation 3 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 97 0 0 16
M 72 0 0 12
SD 42 0 0 6
MP 22 0 0 3
C 0 0 17 5
V 14 0 0 7
L 13 0 1 5
KD 0 12 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 260 12 18 59


3. Översyn av statens stöd till organisationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:247 av Jan Ericson (M) och

2015/16:3029 av Per Lodenius m.fl. (C) yrkande 5.

Reservation 4 (C)

4. Minska den administrativa bördan för civilsamhället

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2136 av Olof Lavesson m.fl. (M) yrkande 4.

Reservation 5 (M)

5. Skärpta krav för organisationer och föreningar för att få skattefinansierat stöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1841 av Aron Emilsson m.fl. (SD),

2015/16:2397 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 4 och

2015/16:2943 av Paula Bieler (SD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 6 (SD)
Reservation 7 (C)

6. Civilsamhällets betydelse för att förebygga våldsbejakande extremism

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2136 av Olof Lavesson m.fl. (M) yrkande 1.

Reservation 8 (M)

7. Civilsamhällets betydelse för integration

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2136 av Olof Lavesson m.fl. (M) yrkande 2,

2015/16:3029 av Per Lodenius m.fl. (C) yrkande 2 och

2015/16:3245 av Johanna Jönsson m.fl. (C) yrkandena 4 och 14.

Reservation 9 (M)
Reservation 10 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 97 0 0 16
M 0 0 72 12
SD 42 0 0 6
MP 22 0 0 3
C 0 17 0 5
V 13 0 0 8
L 14 0 0 5
KD 12 0 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 200 17 72 60


8. Utökat stöd till organisationer som arbetar för invandrarkvinnors självständiga organisering och frigörelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:987 av Amineh Kakabaveh m.fl. (V) yrkande 2.

9. Volontärernas betydelse för samhället

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2136 av Olof Lavesson m.fl. (M) yrkande 3.

Reservation 11 (M)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 97 0 0 16
M 0 72 0 12
SD 42 0 0 6
MP 22 0 0 3
C 17 0 0 5
V 14 0 0 7
L 14 0 0 5
KD 12 0 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 218 72 0 59


10. Partnerskap mellan idéburna organisationer och det offentliga

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3029 av Per Lodenius m.fl. (C) yrkande 4.

Reservation 12 (C)

11. Konsekvensanalyser för civilsamhället i statliga utredningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:864 av Penilla Gunther (KD).

12. Validering av icke-formellt och informellt lärande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:940 av Rickard Nordin (C).

13. Värna föreningsdriven idrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:1411 av Mattias Ottosson (S).

14. Förutsättningar för alla, inklusive äldre, att idrotta

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1881 av Börje Vestlund m.fl. (S) och

2015/16:2133 av Olof Lavesson m.fl. (M) yrkande 5.

Reservation 13 (M)

15. Idrottens del i folkhälsan, med bl.a. tillgång till spontanindrottsplatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2133 av Olof Lavesson m.fl. (M) yrkande 3.

Reservation 14 (M)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 97 0 0 16
M 0 71 0 13
SD 42 0 0 6
MP 22 0 0 3
C 17 0 0 5
V 14 0 0 7
L 14 0 0 5
KD 12 0 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 218 71 0 60


16. Minskad nivågruppering inom barnidrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:1402 av Petter Löberg (S).

17. Sportotek

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2428 av Pyry Niemi och Sanne Eriksson (båda S).

18. Idrottsföreningars sociala ansvar och idrottssatsningar för att motverka gängkriminalitet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1420 av Helena Bouveng (M) och

2015/16:1716 av Finn Bengtsson och Andreas Norlén (båda M) yrkandena 1 och 2.

19. Stärka den positiva supporterkulturen och motverka idrottsrelaterad brottslighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:747 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) yrkande 2.

Reservation 15 (V)

20. Personliga biljetter vid sportarrangemang

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2021 av Angelika Bengtsson (SD) yrkande 2.

21. Elitidrottens långsiktiga förutsättningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2133 av Olof Lavesson m.fl. (M) yrkande 6.

Reservation 16 (M, SD, L)

22. Värdegrund för tävlingar med häst

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2725 av Cecilia Widegren (M) yrkande 5.

23. Svensk anslutning till Epas

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2420 av Kent Härstedt (S).

24. Värna motorsporten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2060 av Josef Fransson (SD) yrkande 1.

25. Nordiskt friluftslivsår

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2548 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkande 1.

Reservation 17 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 17 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 97 0 0 16
M 72 0 0 12
SD 0 41 0 7
MP 22 0 0 3
C 17 0 0 5
V 14 0 0 7
L 14 0 0 5
KD 12 0 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 248 41 0 60


26. Knyta scoutrörelsen till försvaret

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2901 av Markus Wiechel och Jeff Ahl (båda SD) yrkande 3.

27. Regelskärpningar och indragna skattemedel för bl.a. religiösa samfund som uppmanar till hedersrelaterat våld och förtryck

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:779 av Robert Hannah (FP) yrkande 7,

2015/16:987 av Amineh Kakabaveh m.fl. (V) yrkande 1,

2015/16:1414 av Petter Löberg (S),

2015/16:2813 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkande 20 och

2015/16:3099 av Carina Herrstedt m.fl. (SD) yrkande 24.

Reservation 18 (SD)
Reservation 19 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 18 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 97 0 0 16
M 71 0 1 12
SD 0 42 0 6
MP 21 0 0 4
C 17 0 0 5
V 14 0 0 7
L 0 0 14 5
KD 12 0 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 232 42 15 60


28. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:427 av Margareta Cederfelt (M),

2015/16:491 av Lotta Finstorp (M),

2015/16:508 av Arhe Hamednaca (S),

2015/16:587 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson (båda S),

2015/16:747 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) yrkande 1,

2015/16:1103 av Maria Arnholm och Birgitta Ohlsson (båda FP),

2015/16:1417 av Fredrik Schulte (M),

2015/16:1994 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 14,

2015/16:2024 av Jeff Ahl och Angelika Bengtsson (båda SD),

2015/16:2133 av Olof Lavesson m.fl. (M) yrkande 4,

2015/16:2210 av Helén Pettersson i Umeå m.fl. (S),

2015/16:2462 av Kristina Yngwe (C) yrkande 4,

2015/16:2708 av Tuve Skånberg och Mikael Oscarsson (båda KD) yrkande 3,

2015/16:2725 av Cecilia Widegren (M) yrkandena 3 och 4,

2015/16:3099 av Carina Herrstedt m.fl. (SD) yrkande 25 och

2015/16:3138 av Per Åsling (C).