Civilt försvar och krisberedskap

Försvarsutskottets bet 2018/19:FöU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 april 2019

Beslut

Alarmoperatörer bör få spåra personer i nöd via mobiltelefoner (FöU7)

När en hjälpsökande ringer samhällets alarmeringstjänst från en smart mobiltelefon skulle positionen kunna fastställas snabbt och exakt. Det finns tekniska lösningar där en persons position automatiskt skickas via mobiltelefonen till en larmoperatör när ett nödnummer rings upp. Men enligt nuvarande regler måste hjälpsökande uttryckligen godkänna positionering med hjälp av funktionerna i den smarta telefonen. Detta är dock inte alltid möjligt, till exempel om den hjälpsökande är allvarligt skadad.

Därför riktade riksdagen en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om att den så fort som möjligt bör se över möjligheterna att ge samhällets alarmeringstjänst tillåtelse att positionera hjälpsökandes mobiltelefoner automatiskt.

Tillkännagivandet gjordes när riksdagen behandlade motioner från allmänna motionstiden 2018 om civilt försvar och krisberedskap. Riksdagen sa nej till övriga motioner i ämnet.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motioner med tillkännagivande till regeringen om positionering av hjälpsökandes mobiltelefoner per automatik. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

65 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-03-28
Justering: 2019-04-04
Trycklov: 2019-04-05
Reservationer 37
bet 2018/19:FöU7

Alla beredningar i utskottet

2019-03-28, 2019-03-14

Alarmoperatörer bör få spåra personer i nöd via mobiltelefoner (FöU7)

När en hjälpsökande ringer samhällets alarmeringstjänst från en smart mobiltelefon skulle positionen kunna fastställas snabbt och exakt. Det finns tekniska lösningar där en persons position automatiskt skickas via mobiltelefonen till en larmoperatör när ett nödnummer rings upp. Men enligt nuvarande regler måste hjälpsökande uttryckligen godkänna positionering med hjälp av funktionerna i den smarta telefonen. Detta är dock inte alltid möjligt, till exempel om den hjälpsökande är allvarligt skadad.

Därför vill försvarsutskottet att riksdagen riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om att den så fort som möjligt bör se över möjligheterna att ge samhällets alarmeringstjänst tillåtelse att positionera hjälpsökandes mobiltelefoner automatiskt.

Tillkännagivandet gjordes när försvarsutskottet behandlade motioner från allmänna motionstiden 2018 om civilt försvar och krisberedskap. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner i ämnet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-04-09
Debatt i kammaren: 2019-04-10
4

Beslut

Beslut: 2019-04-11
46 förslagspunkter, 41 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 11 april 2019

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Översyn av krisberedskapen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1016 av Lotta Finstorp (M) och

2018/19:1798 av Mathias Tegnér (S) yrkande 1.

2. Stärkt krisledningsförmåga

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2817 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 2 och

2018/19:2840 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkande 10.

Reservation 1 (M)

3. Särskild lagstiftning för hantering av civila kriser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2817 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 5 och

2018/19:2840 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkande 13.

Reservation 2 (M)

4. Utveckling av det civila försvaret

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:766 av Roger Richtoff m.fl. (SD) yrkandena 2 och 27,

2018/19:2472 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 5,

2018/19:2821 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 1 och

2018/19:2840 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkande 6.

Reservation 3 (M)
Reservation 4 (SD)
Reservation 5 (C)
Reservation 6 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 87 0 0 13
M 0 0 60 10
SD 0 54 0 8
C 0 0 28 3
V 26 0 0 2
KD 0 0 20 2
L 15 0 0 4
MP 12 0 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 140 54 108 47


5. Ny myndighet för det psykologiska försvaret

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:766 av Roger Richtoff m.fl. (SD) yrkande 31.

Reservation 7 (SD)

6. Försvarsmaktens stöd till det civila samhället

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2472 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkandena 12 och 13.

Reservation 8 (KD, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (KD, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 87 0 0 13
M 59 0 0 11
SD 54 0 0 8
C 28 0 0 3
V 26 0 0 2
KD 0 20 0 2
L 0 15 0 4
MP 12 0 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 266 35 0 48


7. Översyn av de sjöoperativa myndigheternas verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:766 av Roger Richtoff m.fl. (SD) yrkande 25 och

2018/19:2472 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkandena 27-29 och 31.

Reservation 9 (SD)
Reservation 10 (KD)

8. Utbildning för att stärka ungdomars kunskap om värnplikten och totalförsvaret

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1800 av Linus Sköld m.fl. (S).

9. Skyddsrum

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:914 av Anders Hansson (M),

2018/19:1171 av Per-Arne Håkansson (S) och

2018/19:1499 av Lotta Finstorp (M).

10. Översyn av skyddslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:466 av Joar Forssell (L),

2018/19:506 av Joar Forssell (L) yrkande 2,

2018/19:764 av Roger Richtoff m.fl. (SD) yrkande 2,

2018/19:836 av Åsa Lindestam (S),

2018/19:1656 av Marta Obminska (M) och

2018/19:2675 av Laila Naraghi och Sanne Lennström (båda S).

Reservation 11 (SD)

11. Skydd av samhällsviktig infrastruktur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1121 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkande 42 och

2018/19:2901 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 34.

Reservation 12 (M)
Reservation 13 (SD)

12. Energiberedskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:764 av Roger Richtoff m.fl. (SD) yrkande 1 och

2018/19:2840 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkande 8.

Reservation 14 (SD)
Reservation 15 (C)

13. Livsmedelsberedskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:766 av Roger Richtoff m.fl. (SD) yrkande 30,

2018/19:1287 av Staffan Eklöf m.fl. (SD) yrkandena 3 och 4,

2018/19:1381 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkande 18,

2018/19:2150 av Betty Malmberg (M) yrkandena 1 och 2,

2018/19:2736 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkandena 7 och 9,

2018/19:2741 av Maria Gardfjell m.fl. (MP) yrkande 1 och

2018/19:2896 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 4.

Reservation 16 (M)
Reservation 17 (SD)
Reservation 18 (KD)

14. Läkemedelsberedskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:854 av Johan Hultberg (M) och

2018/19:1442 av Kristina Axén Olin (M).

15. Försörjningstrygghet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:766 av Roger Richtoff m.fl. (SD) yrkande 29 och

2018/19:2896 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 5.

Reservation 19 (M)
Reservation 20 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 19 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 87 0 0 13
M 0 60 0 10
SD 0 0 54 8
C 28 0 0 3
V 26 0 0 2
KD 20 0 0 2
L 15 0 0 4
MP 12 0 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 188 60 54 47


16. Nationellt betalningssystem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2917 av Ann-Sofie Alm (M).

17. Böndernas roll vid kriser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2736 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 39.

Reservation 21 (KD)

18. Krisinformation till allmänheten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1198 av Marléne Lund Kopparklint m.fl. (M) och

2018/19:1669 av Marta Obminska (M) yrkande 1.

19. Positionering av nödställda människor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen skyndsamt bör se över möjligheterna att samhällets alarmeringstjänst ska tillåtas positionera hjälpsökandes mobiltelefoner per automatik

och att riksdagen tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2018/19:533 av Lina Nordquist och Helena Gellerman (båda L),

2018/19:1203 av Maria Malmer Stenergard (M),

2018/19:1669 av Marta Obminska (M) yrkande 2 och

2018/19:1754 av Johan Hultberg (M).

20. Utryckningstider för brandkår, ambulans och polis

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2736 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 64.

Reservation 22 (KD)

21. SOS Alarm

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:766 av Roger Richtoff m.fl. (SD) yrkande 28.

Reservation 23 (SD)

22. Kommunikationssystemet Rakel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:910 av Anders Hansson (M).

23. Effektiva kommunala räddningsinsatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2681 av Isak From (S) yrkande 2.

24. Krisfond

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2425 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 67,

2018/19:2817 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 9 och

2018/19:2840 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkande 17.

Reservation 24 (M, C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 24 (M, C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 87 0 0 13
M 0 60 0 10
SD 54 0 0 8
C 0 28 0 3
V 26 0 0 2
KD 20 0 0 2
L 14 0 0 5
MP 12 0 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 213 88 0 48


25. Nationell insatsstyrka för brandbekämpning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:179 av Magnus Jacobsson (KD).

26. Utbildning av räddningstjänstpersonal

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:913 av Anders Hansson (M),

2018/19:2817 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 7 och

2018/19:2840 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkande 15.

Reservation 25 (M, C)

27. Förbättrade villkor för deltidsbrandmän

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2817 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 8 och

2018/19:2840 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkande 16.

Reservation 26 (M, C)

28. Arbetsskadeförsäkring för deltidsbrandmän

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:180 av Magnus Jacobsson (KD).

29. Brandskydd för personer med funktionsnedsättning och äldre personer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1205 av Marléne Lund Kopparklint (M) och

2018/19:1632 av Lotta Olsson (M).

30. Brandförsvarets utrustning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1206 av Sten Bergheden (M).

31. Förmågan att bekämpa skogsbränder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1281 av Mats Nordberg m.fl. (SD) yrkande 22 och

2018/19:1714 av Sten Bergheden (M) yrkande 1.

Reservation 27 (SD)

32. Skogsbrandsbekämpning från luften

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1183 av Åsa Eriksson (S),

2018/19:1714 av Sten Bergheden (M) yrkande 2,

2018/19:2088 av Isak From och Kristina Nilsson (båda S) yrkande 2,

2018/19:2472 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 30,

2018/19:2681 av Isak From (S) yrkande 1,

2018/19:2817 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 3 och

2018/19:2840 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkande 11.

Reservation 28 (M, C)
Reservation 29 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 28 (M, C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 87 0 0 13
M 1 59 0 10
SD 54 0 0 8
C 0 28 0 3
V 26 0 0 2
KD 0 0 20 2
L 15 0 0 4
MP 12 0 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 195 87 20 47


33. Statligt stöd för skogsbrandsbevakning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2817 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 10 och

2018/19:2840 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkande 18.

Reservation 30 (M, C)

34. Säker installation av braskaminer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1664 av Marléne Lund Kopparklint (M).

35. Torka

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1175 av Hanna Westerén m.fl. (S).

36. Översvämningar och skred i Götaälvdalen och Vänernområdet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:766 av Roger Richtoff m.fl. (SD) yrkande 26,

2018/19:924 av Sten Bergheden och Camilla Waltersson Grönvall (båda M),

2018/19:929 av Sten Bergheden och Camilla Waltersson Grönvall (båda M),

2018/19:2566 av Ann-Sofie Alm (M) och

2018/19:2969 av Aron Emilsson och Charlotte Quensel (båda SD).

Reservation 31 (SD)

37. Katastrofsjukhus på Södermalm i Stockholm

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1220 av Beatrice Ask m.fl. (M).

38. Hantering av biologiska smittor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1101 av Marléne Lund Kopparklint och Arin Karapet (båda M).

39. Hjärtstartare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1387 av Karin Enström (M).

40. Förutsättningar för frivilliga livräddare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2840 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkande 19.

Reservation 32 (C)

41. Fyrverkerier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1182 av Ingela Nylund Watz (S) och

2018/19:2294 av Elisabeth Falkhaven och Emma Hult (båda MP).

42. Skärpning av lagen om brandfarliga och explosiva varor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:136 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 3.

Reservation 33 (SD)

43. Handgranater

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2589 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 10,

2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L) yrkande 33 och

2018/19:2861 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 13.

Reservation 34 (M, C, KD)

44. Informations- och cybersäkerhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:923 av Edward Riedl (M),

2018/19:1381 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkande 17,

2018/19:2840 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkandena 20-23,

2018/19:2900 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkandena 27 och 28 samt

2018/19:2901 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 52.

Reservation 35 (M)
Reservation 36 (SD)
Reservation 37 (C)

45. Lokala säkerhetsnämnder vid kärntekniska anläggningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2275 av Jörgen Warborn (M).

46. Statens haverikommission

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1009 av Boriana Åberg (M).