Civilt försvar och krisberedskap

Försvarsutskottets betänkande 2019/20:FöU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 april 2020

Beslut

Nej till motioner om civilt försvar och krisberedskap (FöU7)

Riksdagen sa nej till cirka 120 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2019 om civilt försvar och krisberedskap. Anledningen är bland annat att riksdagen redan har behandlat liknande frågor tidigare under mandatperioden.

Motionerna handlar exempelvis om skydd mot olyckor, samhällets fredstida krisberedskap och civilt försvar.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

62 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-03-19
Justering: 2020-03-26
Trycklov: 2020-04-01
Reservationer 27
Betänkande 2019/20:FöU7

Alla beredningar i utskottet

2020-03-19, 2020-03-12

Nej till motioner om civilt försvar och krisberedskap (FöU7)

Försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 120 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2019 om civilt försvar och krisberedskap. Anledningen är bland annat att riksdagen redan har behandlat liknande frågor tidigare under mandatperioden.

Motionerna handlar exempelvis om skydd mot olyckor, samhällets fredstida krisberedskap och civilt försvar.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-04-15
Debatt i kammaren: 2020-04-16
4

Beslut

Beslut: 2020-04-22
31 förslagspunkter, 26 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 22 april 2020

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Totalförsvaret

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3262 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkandena 10 och 11.

Reservation 1 (C)

2. Kultursektorns roll i totalförsvaret

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:1542 av Annicka Engblom m.fl. (M) yrkandena 1 och 2.

3. Frivilligas roll i totalförsvaret

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2737 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 14.

Reservation 2 (M)

4. Stärkt krisledningsförmåga

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2737 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 1.

Reservation 3 (M)

5. Särskild lagstiftning för hantering av civila kriser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2737 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 5 och

2019/20:3262 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkande 20.

Reservation 4 (M, C)

6. Utveckling av det civila försvaret

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3262 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkande 12.

Reservation 5 (C)

7. Återinförande av civilplikten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:671 av Roger Richthoff m.fl. (SD) yrkande 57.

Reservation 6 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 0 10 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 45 10 0 294


8. Nordisk krisberedskapsstrategi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:631 av Aron Emilsson m.fl. (SD).

9. Samarbete mellan frivilligorganisationer och näringsliv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3262 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkande 8.

Reservation 7 (C)

10. Nationellt centrum för kris och beredskap i Värmland

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2341 av Mikael Dahlqvist m.fl. (S).

11. Försvarsmaktens roll vid civila kriser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:136 av Hanna Gunnarsson m.fl. (V),

2019/20:2737 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 3 och

2019/20:2819 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 14.

Reservation 8 (M)
Reservation 9 (V)
Reservation 10 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 0 11 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 0 4 0 23
KD 0 0 3 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 37 4 14 294


12. Livsmedelsberedskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:603 av Staffan Eklöf m.fl. (SD) yrkandena 7 och 8,

2019/20:750 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkande 17,

2019/20:1619 av Elin Segerlind m.fl. (V) yrkande 6,

2019/20:2278 av Betty Malmberg och Marléne Lund Kopparklint (båda M) yrkande 1,

2019/20:2669 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkande 6,

2019/20:2760 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkandena 2 och 4 samt

2019/20:3262 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkandena 17 och 18.

Reservation 11 (M)
Reservation 12 (C)
Reservation 13 (V)
Reservation 14 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 0 11 59
SD 10 0 0 52
C 0 5 0 26
V 0 0 4 23
KD 0 0 3 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 32 5 18 294


13. Dricksvatten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2278 av Betty Malmberg och Marléne Lund Kopparklint (båda M) yrkande 2 och

2019/20:2737 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 12.

Reservation 15 (M)

14. Läkemedelsberedskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:669 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkande 4,

2019/20:1472 av Kristina Axén Olin (M),

2019/20:2180 av Lars-Arne Staxäng (M),

2019/20:2313 av Eva Lindh m.fl. (S) och

2019/20:3262 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkande 19.

Reservation 16 (M, C)
Reservation 17 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (M, C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 10 0 0 52
C 0 5 0 26
V 0 0 4 23
KD 3 0 0 19
L 2 0 1 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 34 16 5 294


15. Drivmedelsberedskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3262 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkandena 13-15.

Reservation 18 (C)

16. Nationellt betalningssystem och kontanthantering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:671 av Roger Richthoff m.fl. (SD) yrkande 54 och

2019/20:2351 av Lars Jilmstad (M).

Reservation 19 (SD)

17. Krisfond

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2737 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 9 och

2019/20:3247 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 1.

Reservation 20 (M, C)

18. EU:s solidaritetsfond

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3106 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 34.

Reservation 21 (C)

19. Missbruk av 112-numret

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2413 av Sofia Westergren (M) yrkande 2.

20. Lokala viktiga meddelanden till allmänheten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:1899 av Erik Ottoson (M) och

2019/20:2344 av Mats Wiking och Jörgen Hellman (båda S).

21. Föreskrifter för behovsprövade boenden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:1299 av Marléne Lund Kopparklint (M).

22. Nationell beredskap för klimatförändringar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:595 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) yrkande 4.

23. Portar i Göta älvs mynning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2862 av Anna Sibinska (MP).

24. Skärmförbud på offentliga badanläggningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:680 av Michael Rubbestad (SD).

25. Fyrverkerier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:591 av Jon Thorbjörnson m.fl. (V),

2019/20:1103 av Emma Hult och Elisabeth Falkhaven (båda MP) och

2019/20:3376 av Ingela Nylund Watz (S).

Reservation 22 (V)

26. Skärpta straff för innehav av sprängmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3063 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 13.

Reservation 23 (M)

27. Informations- och cybersäkerhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:2088 av Maria Nilsson (L),

2019/20:2718 av Jessika Roswall m.fl. (M) yrkandena 27 och 28,

2019/20:2737 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 15 och

2019/20:2986 av Edward Riedl (M).

Reservation 24 (M)
Reservation 25 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 25 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 0 11 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 0 3 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 41 3 11 294


28. Uppdaterad och stärkt lag om skyddsobjekt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2736 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 5.

Reservation 26 (M)

29. Statens haverikommission

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2879 av Boriana Åberg (M).

30. Kustbevakningen som tillsynsmyndighet för svavelförordningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:671 av Roger Richthoff m.fl. (SD) yrkande 46.

Reservation 27 (SD)

31. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:326 av Per-Arne Håkansson (S),

2019/20:529 av Désirée Pethrus (KD) yrkande 6,

2019/20:613 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD) yrkandena 3 och 6,

2019/20:652 av Anders Hansson (M),

2019/20:666 av Marléne Lund Kopparklint och Betty Malmberg (båda M),

2019/20:671 av Roger Richthoff m.fl. (SD) yrkandena 47-53, 55 och 56,

2019/20:672 av Roger Richthoff m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2,

2019/20:750 av Björn Söder m.fl. (SD) yrkande 16,

2019/20:1078 av Anders Hansson (M),

2019/20:1080 av Marléne Lund Kopparklint m.fl. (M),

2019/20:1298 av Marléne Lund Kopparklint och Arin Karapet (båda M),

2019/20:1300 av Marléne Lund Kopparklint och Marie-Louise Hänel Sandström (båda M),

2019/20:1374 av Hanna Westerén m.fl. (S),

2019/20:1496 av Lotta Olsson (M),

2019/20:1649 av Marta Obminska (M),

2019/20:2011 av Aron Emilsson och Charlotte Quensel (båda SD),

2019/20:2038 av Karin Enström (M),

2019/20:2158 av Camilla Waltersson Grönvall och Sten Bergheden (båda M),

2019/20:2164 av Lars-Arne Staxäng (M),

2019/20:2204 av Lotta Finstorp (M),

2019/20:2206 av Lotta Finstorp (M),

2019/20:2413 av Sofia Westergren (M) yrkande 1,

2019/20:2597 av Jessika Roswall m.fl. (M) yrkandena 44 och 55,

2019/20:2648 av Ann-Sofie Alm (M),

2019/20:2669 av Louise Meijer m.fl. (M) yrkande 7,

2019/20:2760 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) yrkande 42,

2019/20:2794 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 12,

2019/20:2819 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) yrkandena 13, 15, 36, 37, 39, 40 och 42-44,

2019/20:3262 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkandena 9 och 30-32,

2019/20:3263 av Niels Paarup-Petersen m.fl. (C) yrkandena 23, 24 och 26,

2019/20:3346 av Sten Bergheden (M) och

2019/20:3347 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkande 73.