Covid-19-pandemin och därmed sammanhängande frågor

Socialutskottets betänkande 2020/21:SoU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 februari 2021

Beslut

Nej till motioner om covid-19-pandemin (SoU14)

Riksdagen sa nej till cirka 120 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2020. Anledningen är främst att arbete redan pågår på området.

Motionerna handlar exempelvis om allmänna frågor om smittskydd, smittskydd bland äldre, hälso- och sjukvårdens beredskap, läkemedelsberedskap och lager.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2020-12-15, 2021-01-28

Nej till motioner om covid-19-pandemin (SoU14)

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 120 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2020. Anledningen är främst att arbete redan pågår på området.

Motionerna handlar exempelvis om allmänna frågor om smittskydd, smittskydd bland äldre, hälso- och sjukvårdens beredskap, läkemedelsberedskap och lager.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.