Cykelfrågor

Trafikutskottets bet 2010/11:TU21

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 april 2011

Beslut

Nej till motioner om cykelfrågor (TU21)

Riksdagen har sagt nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om cykelfrågor. Skälet är främst att regeringen har tillkallat en särskild utredare som ska göra en översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv. Motionerna handlar bland annat om mål för cykelpolitiken samt infrastrukturåtgärder och trafikregler för cykling.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

7 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2011-03-29
Justering: 2011-04-14
Betänkande publicerat: 2011-04-15
Trycklov: 2011-04-15
Reservationer 10
bet 2010/11:TU21

Alla beredningar i utskottet

2011-03-29

Nej till motioner om cykelfrågor (TU21)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om cykelfrågor. Skälet är främst att regeringen har tillkallat en särskild utredare som ska göra en översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv. Motionerna handlar bland annat om mål för cykelpolitiken samt infrastrukturåtgärder och trafikregler för cykling.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-04-28
4

Beslut

Beslut: 2011-04-28
5 förslagspunkter, 2 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 28 april 2011

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Mål och övergripande utgångspunkter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:T306 av Nina Lundström (FP) och
2010/11:T504 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkandena 4-11.

Reservation 1 (S, V)
Reservation 2 (MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S094018
M970010
MP00232
FP20004
C15008
SD19001
V01702
KD17002
Totalt1681112347

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Åtgärder i trafikens infrastruktur för cykling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:T201 av Caroline Szyber (KD),
2010/11:T504 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkandena 19 och 30 samt
2010/11:N413 av Marie Granlund m.fl. (S) yrkande 5.

Reservation 3 (S)
Reservation 4 (MP)
Reservation 5 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S094018
M98009
MP02302
FP20004
C15008
SD19001
V5482
KD17002
Totalt174121846

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Barns och ungdomars cykling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:So543 av Maria Wetterstrand m.fl. (MP) yrkande 14,
2010/11:T502 av Maria Wetterstrand m.fl. (MP) yrkandena 8 och 9 samt
2010/11:T504 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkande 22.

Reservation 6 (S)
Reservation 7 (MP)

4. Underlättande av kombinerade resor med cykel m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:T502 av Maria Wetterstrand m.fl. (MP) yrkande 7 och
2010/11:T504 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkandena 27 och 31-33.

Reservation 8 (S)
Reservation 9 (MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S019318
M961010
MP02302
FP20004
C15008
SD19001
V01702
KD17002
Totalt167429347

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


5. Trafikregler för cykling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:T493 av Mikael Cederbratt (M),
2010/11:T502 av Maria Wetterstrand m.fl. (MP) yrkandena 3 och 4 samt
2010/11:T504 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkandena 12 och 15-18.

Reservation 10 (MP)