Cykelfrågor

Trafikutskottets bet 2018/19:TU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 februari 2019

Beslut

Nej till motioner om cykelfrågor (TU6)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2018/19 om cykelfrågor. Anledningen är främst att arbete redan pågår på området.

Motionerna handlar bland annat om att ta fram en handlingsplan för ökat cyklande, inrätta ett nationellt cykelkansli, göra ändringar i väglagen för att kunna anlägga cykelvägar och ändra i nuvarande trafikregler för cykling.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

15 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-01-22
Justering: 2019-02-05
Trycklov: 2019-02-08
Reservationer 18
bet 2018/19:TU6

Nej till motioner om cykelfrågor (TU6)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2018/19 om cykelfrågor. Anledningen är främst att arbete redan pågår på området.

Motionerna handlar bland annat om att ta fram en handlingsplan för ökat cyklande, inrätta ett nationellt cykelkansli, göra ändringar i väglagen för att kunna anlägga cykelvägar och ändra i nuvarande trafikregler för cykling.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-02-13
Debatt i kammaren: 2019-02-14
4

Beslut

Beslut: 2019-02-14
9 förslagspunkter, 3 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 14 februari 2019

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Mål och insatser för ett ökat cyklande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1483 av Ola Johansson och Peter Helander (båda C) yrkande 1,

2018/19:2337 av Emma Berginger (MP) yrkande 1,

2018/19:2901 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 48 och

2018/19:2916 av Jakob Forssmed (KD) yrkande 1.

Reservation 1 (M)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 77 0 0 23
M 0 52 0 18
SD 57 0 0 5
C 25 0 0 6
V 24 0 0 4
KD 20 0 0 2
L 15 0 0 5
MP 14 0 0 2
Totalt 232 52 0 65


2. Infrastruktur för ökad cykling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1483 av Ola Johansson och Peter Helander (båda C) yrkandena 4-6 och 9,

2018/19:2059 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 7 i denna del,

2018/19:2255 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 10,

2018/19:2337 av Emma Berginger (MP) yrkande 6,

2018/19:2554 av Rickard Nordin (C) yrkande 1,

2018/19:2730 av Lorentz Tovatt (MP) yrkande 1,

2018/19:2734 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 56,

2018/19:2756 av Lorentz Tovatt m.fl. (MP) yrkandena 6 och 7,

2018/19:2901 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkandena 49 och 50 i denna del och

2018/19:2916 av Jakob Forssmed (KD) yrkandena 2 och 7.

Reservation 2 (M)
Reservation 3 (SD)
Reservation 4 (C)
Reservation 5 (V)
Reservation 6 (KD)
Reservation 7 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 76 0 1 23
M 0 0 52 18
SD 0 0 57 5
C 0 26 0 5
V 0 0 24 4
KD 0 0 20 2
L 0 0 15 5
MP 13 0 1 2
Totalt 89 26 170 64


3. Underlättande av kombinerade resor med cykel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1483 av Ola Johansson och Peter Helander (båda C) yrkandena 3 och 13 samt

2018/19:2059 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 7 i denna del.

Reservation 8 (L)

4. Utbildning och insatser för ökad cykling bland barn och vuxna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1318 av Johan Andersson m.fl. (S),

2018/19:1483 av Ola Johansson och Peter Helander (båda C) yrkande 10 och

2018/19:2734 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 58.

Reservation 9 (SD)
Reservation 10 (KD)

5. Trafiksäkerhet och trafikregler för cykling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1483 av Ola Johansson och Peter Helander (båda C) yrkandena 7 och 8,

2018/19:2427 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 12,

2018/19:2554 av Rickard Nordin (C) yrkandena 2 och 4,

2018/19:2730 av Lorentz Tovatt (MP) yrkandena 4 och 5,

2018/19:2734 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 55,

2018/19:2756 av Lorentz Tovatt m.fl. (MP) yrkandena 1-5,

2018/19:2901 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 50 i denna del och

2018/19:2916 av Jakob Forssmed (KD) yrkandena 4-6.

Reservation 11 (M)
Reservation 12 (SD)
Reservation 13 (C)
Reservation 14 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 76 0 1 23
M 0 0 52 18
SD 0 57 0 5
C 0 0 26 5
V 24 0 0 4
KD 0 0 20 2
L 15 0 0 5
MP 14 0 0 2
Totalt 129 57 99 64


6. Säkerhetsavstånd vid omkörning av cyklister

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2730 av Lorentz Tovatt (MP) yrkande 2 och

2018/19:2734 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 59.

Reservation 15 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 15 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 77 0 0 23
M 52 0 0 18
SD 55 0 1 6
C 26 0 0 5
V 23 0 0 5
KD 0 20 0 2
L 14 0 0 6
MP 14 0 0 2
Totalt 261 20 1 67


7. Cykelhjälmskrav

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:564 av Mikael Eskilandersson (SD) och

2018/19:2144 av Roza Güclü Hedin (S).

Reservation 16 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 77 0 0 23
M 52 0 0 18
SD 1 55 0 6
C 26 0 0 5
V 24 0 0 4
KD 20 0 0 2
L 15 0 0 5
MP 14 0 0 2
Totalt 229 55 0 65


8. Mobilförbud på cykel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1261 av Karin Enström (M) yrkandena 1 och 2.

Reservation 17 (SD)

9. Färgsättningen av cykelbanor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2554 av Rickard Nordin (C) yrkande 3.

Reservation 18 (SD, C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 18 (SD, C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 77 0 0 23
M 52 0 0 18
SD 0 56 0 6
C 0 26 0 5
V 24 0 0 4
KD 20 0 0 2
L 15 0 0 5
MP 14 0 0 2
Totalt 202 82 0 65