Cykelfrågor

Trafikutskottets betänkande 2021/22:TU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 maj 2022

Beslut

Regeringen bör förtydliga regelverket för elsparkcyklar (TU11)

Regeringen bör skyndsamt göra nödvändiga förtydliganden av regelverket för hyrda cyklar och elsparkcyklar. Detta för att minska de personskador och parkeringsproblem som har ökat kraftigt i framför allt stadsmiljöer. Riksdagen riktade en uppmaning, ett tillkännagivande, om detta till regeringen.

Tillkännagivandet kom när riksdagen behandlade cirka 115 förslag i motioner från allmänna motionstiden 2021 om cykelfrågor. Riksdagen sa nej till övriga motioner med hänvisning till att arbete redan pågår inom området.

Utskottets förslag till beslut: Tillkännagivande om det utskottet anför om behovet av förtydliganden av regelverket för hyrda cyklar och elsparkcyklar. Bifall helt eller delvis till motionsförslag om detta. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-02-22, 2022-03-17

Regeringen bör förtydliga regelverket för elsparkcyklar (TU11)

Regeringen bör skyndsamt göra nödvändiga förtydliganden av regelverket för hyrda cyklar och elsparkcyklar. Detta för att minska de personskador och parkeringsproblem som har ökat kraftigt i framför allt stadsmiljöer. Det anser trafikutskottet, som föreslår att riksdagen riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, om detta till regeringen.

Förslaget om tillkännagivande kom när trafikutskottet behandlade cirka 115 förslag i motioner från allmänna motionstiden 2021 om cykelfrågor. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner med hänvisning till att arbete redan pågår inom området.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.