Cykelfrågor

Trafikutskottets betänkande 2022/23:TU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 maj 2023

Beslut

Nej till motioner om cykelfrågor (TU9)

Riksdagen sa nej till ett femtiotal förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2022. Riksdagen hänvisar till planerade eller redan vidtagna åtgärder och pågående beredningsarbete.

Motionerna handlar bland annat om mål, infrastruktur och trafikregler för cykling samt insatser för cykling bland barn och unga och kombinerade resor med cykel.

Riksdagen framhåller att cykling har många positiva effekter. Riksdagen betonar bland annat vikten av att beakta cyklisters förutsättningar när det gäller infrastrukturfrågor, att trafikregler är utformade så att de underlättar en ökad och säker cykling och vikten av att barn och unga börjar cykla.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2023-03-09, 2023-03-30

Nej till motioner om cykelfrågor (TU9)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger nej till ett femtiotal förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2022. Utskottet hänvisar till planerade eller redan vidtagna åtgärder och pågående beredningsarbete.

Motionerna handlar bland annat om mål, infrastruktur och trafikregler för cykling samt insatser för cykling bland barn och unga och kombinerade resor med cykel.

Utskottet framhåller att cykling har många positiva effekter. Utskottet betonar bland annat vikten av att beakta cyklisters förutsättningar när det gäller infrastrukturfrågor, att trafikregler är utformade så att de underlättar en ökad och säker cykling och vikten av att barn och unga börjar cykla.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.