Delat barnbidrag vid växelvis boende, m.m.

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2005/06:SfU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 mars 2006

Beslut

Delat barnbidrag vid växelvis boende (SfU7)

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag om att barnbidraget ska kunna delas rakt av mellan föräldrarna när barnen bor växelvis hos mamman och pappan. Även vårdbidraget, som betalas ut till föräldrar med funktionshindrade barn, ska kunna delas. Regeringens förslag om att den ena föräldern under vissa förutsättningar ska kunna få igenom en delning även om den andra föräldern inte vill det fick inget stöd i riksdagen eftersom de borgerliga partierna och Vänsterpartiet var emot förslaget. Vidare godkände riksdagen regeringens förslag om att föräldrar som bor ihop ska få välja vem av dem som ska få barnbidraget. Beslutet innebär att föräldrarna ska anmäla bidragstagaren till Försäkringskassan. Om ingen anmälan görs går bidraget till mamman. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2006. Med stöd av en reservation från de borgerliga partierna och Vänsterpartiet gav riksdagen regeringen i uppdrag att utreda de bidrag och regler som påverkar möjligheterna till en god försörjning av barn vars föräldrar har separerat.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 1 under punkt 1, dels reservation 4 under punkt 5 och dels i övrigt utskottets förslag till beslut

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Delat barnbidrag vid växelvis boende (SfU7)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om att barnbidrag och vårdbidrag ska kunna delas rakt av mellan föräldrarna när barnen bor växelvis hos mamman och pappan. Vårdbidraget är ett bidrag som betalas ut till föräldrar med funktionshindrade barn. De borgerliga partierna och Vänsterpartiet är dock emot den del av regeringens förslag som handlar om att den ena föräldern under vissa förutsättningar ska kunna få igenom en delning även om den andra föräldern inte vill det. Partierna är i minoritet i utskottet men har majoritet vid omröstningen i kammaren. Vidare föreslår socialförsäkringsutskottet att riksdagen antar regeringens förslag om att föräldrar som bor ihop ska få välja vem av dem som ska få barnbidraget. Enligt förslaget ska föräldrarna anmäla bidragstagaren till Försäkringskassan. Om ingen anmälan görs går bidraget till mamman. Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 juli 2006. De borgerliga partierna och Vänsterpartiet har lämnat in en reservation om att riksdagen bör ge regeringen i uppdrag att utreda de bidrag och regler som påverkar möjligheterna till en god försörjning av barn vars föräldrar har separerat. Partierna har majoritet när riksdagen ska rösta om förslaget.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.