Delat barnbidrag vid växelvis boende, m.m.

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2005/06:SfU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 mars 2006

Beslut

Delat barnbidrag vid växelvis boende (SfU7)

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag om att barnbidraget ska kunna delas rakt av mellan föräldrarna när barnen bor växelvis hos mamman och pappan. Även vårdbidraget, som betalas ut till föräldrar med funktionshindrade barn, ska kunna delas. Regeringens förslag om att den ena föräldern under vissa förutsättningar ska kunna få igenom en delning även om den andra föräldern inte vill det fick inget stöd i riksdagen eftersom de borgerliga partierna och Vänsterpartiet var emot förslaget. Vidare godkände riksdagen regeringens förslag om att föräldrar som bor ihop ska få välja vem av dem som ska få barnbidraget. Beslutet innebär att föräldrarna ska anmäla bidragstagaren till Försäkringskassan. Om ingen anmälan görs går bidraget till mamman. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2006. Med stöd av en reservation från de borgerliga partierna och Vänsterpartiet gav riksdagen regeringen i uppdrag att utreda de bidrag och regler som påverkar möjligheterna till en god försörjning av barn vars föräldrar har separerat.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll dels reservation 1 under punkt 1, dels reservation 4 under punkt 5 och dels i övrigt utskottets förslag till beslut

Ärendets gång

1

Förslag

6 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-01-24
Justering: 2006-02-16
Betänkande publicerat: 2006-02-22
Trycklov: 2006-02-22
Reservationer 4
Betänkande 2005/06:SfU7

Delat barnbidrag vid växelvis boende (SfU7)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om att barnbidrag och vårdbidrag ska kunna delas rakt av mellan föräldrarna när barnen bor växelvis hos mamman och pappan. Vårdbidraget är ett bidrag som betalas ut till föräldrar med funktionshindrade barn. De borgerliga partierna och Vänsterpartiet är dock emot den del av regeringens förslag som handlar om att den ena föräldern under vissa förutsättningar ska kunna få igenom en delning även om den andra föräldern inte vill det. Partierna är i minoritet i utskottet men har majoritet vid omröstningen i kammaren. Vidare föreslår socialförsäkringsutskottet att riksdagen antar regeringens förslag om att föräldrar som bor ihop ska få välja vem av dem som ska få barnbidraget. Enligt förslaget ska föräldrarna anmäla bidragstagaren till Försäkringskassan. Om ingen anmälan görs går bidraget till mamman. Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 juli 2006. De borgerliga partierna och Vänsterpartiet har lämnat in en reservation om att riksdagen bör ge regeringen i uppdrag att utreda de bidrag och regler som påverkar möjligheterna till en god försörjning av barn vars föräldrar har separerat. Partierna har majoritet när riksdagen ska rösta om förslaget.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-03-08
4

Beslut

Beslut: 2006-03-08
5 förslagspunkter, 3 acklamationer, 2 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Delat barnbidrag och vårdbidrag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag och lag om ändring i lagen (1998:703) om handikappersättning och vårdbidrag.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:20 och avslår motionerna
2005/06:Sf12 av Carl-Axel Roslund och Cecilia Magnusson (båda m),
2005/06:Sf13 av Per Westerberg m.fl. (m) yrkandena 1 och 2,
2005/06:Sf14 av Torsten Lindström m.fl. (kd) yrkandena 1 och 2,
2005/06:Sf15 av Bo Könberg m.fl. (fp) yrkandena 2 och 3,
2005/06:Sf16 av Ulla Hoffmann och Kalle Larsson (båda v) yrkandena 1-3 och
2005/06:Sf17 av Birgitta Carlsson m.fl. (c) yrkande 1.

Reservation 1 (m, c, fp, kd, v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1200024
m045010
c01507
fp03909
kd02607
v02305
mp13004
-0011
Totalt133148167

Beslut: Kammaren biföll reservation 1

2. Obligatorisk anmälan om mottagare av barnbidrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2005/06:Sf15 av Bo Könberg m.fl. (fp) yrkande 1.

Reservation 2 (fp)

3. Ekonomisk rådgivning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2005/06:Sf15 av Bo Könberg m.fl. (fp) yrkande 5.

Reservation 3 (fp)

4. Underhållsbidrag vid växelvis boende

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2005/06:Sf15 av Bo Könberg m.fl. (fp) yrkande 4.

5. Samlad utredning om bidrag m.m. som påverkar barn

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2005/06:Sf17 av Birgitta Carlsson m.fl. (c) yrkande 2.

Reservation 4 (m, c, fp, kd, v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (m, c, fp, kd, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1200024
m045010
c01507
fp03909
kd02607
v02305
mp12104
-1001
Totalt133149067

Beslut: Kammaren biföll reservation 4