Deltagande på distans i styrelsesammanträden i samordningsförbund

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2021/22:SfU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 februari 2022

Beslut

Deltagande på distans i styrelsesammanträden i samordningsförbund ska bli möjligt (SfU10)

Styrelsen i ett samordningsförbund ska få möjlighet att besluta att ledamöter och ersättare får delta i styrelsesammanträden på distans. Anledningen är att förbunden ska kunna arbeta mer effektivt och hållbart. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt kommuner och regioner i Sverige kan samverka finansiellt genom att bilda samordningsförbund som finansierar rehabiliteringsinsatser. Syftet är att arbeta för att medborgare ska få stöd och rehabilitering som ger dem möjlighet att försörja sig själva.

Lagändringen börjar gälla den 16 mars 2022.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2022-01-20, 2022-01-27

Deltagande på distans i styrelsesammanträden i samordningsförbund ska bli möjligt (SfU10)

Styrelsen i ett samordningsförbund ska få möjlighet att besluta att ledamöter och ersättare får delta i styrelsesammanträden på distans. Anledningen är att förbunden ska kunna arbeta mer effektivt och hållbart. Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt kommuner och regioner i Sverige kan samverka finansiellt genom att bilda samordningsförbund som finansierar rehabiliteringsinsatser. Syftet är att arbeta för att medborgare ska få stöd och rehabilitering som ger dem möjlighet att försörja sig själva.

Lagändringen föreslås börja gälla den 16 mars 2022.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.