Den ekonomiska brottsligheten

Justitieutskottets betänkande 2001/02:JUU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 april 2002

Beslut

Den ekonomiska brottsligheten (JuU8)

Riksdagen lade till handlingarna regeringens årliga skrivelse om den ekonomiska brottsligheten. I skrivelsen redovisas de åtgärder som vidtagits inom ramen för regeringens strategi för samlade åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten. Riksdagen avslog vidare, med hänvisning till redan vidtagna eller pågående åtgärder, ett antal motioner och ett förslag från Riksdagens revisorer som syftar till att höja kvaliteten i ekobrottsbekämpningen.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 11 motioner, 1 skr
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2002-03-05
Justering: 2002-03-19
Trycklov: 2002-03-26
Reservationer 17
Betänkande 2001/02:JUU8

Den ekonomiska brottsligheten (JuU8)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen lägger till handlingarna regeringens årliga skrivelse om den ekonomiska brottsligheten. I skrivelsen redovisas de åtgärder som vidtagits inom ramen för regeringens strategi för samlade åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten. Utskottet föreslår vidare, med hänvisning till redan vidtagna eller pågående åtgärder, att riksdagen avslår ett antal motioner och ett förslag från Riksdagens revisorer som syftar till att höja kvaliteten i ekobrottsbekämpningen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2002-04-05
4

Beslut

Beslut: 2002-04-10
14 förslagspunkter, 6 acklamationer, 2 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Effektivare myndighetsarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår Riksdagens revisorers förslag 2001/02:RR11 i denna del (yrkande 2) och motionerna 2001/02:Ju3 yrkandena 3 och 4, 2001/02:Ju5, 2001/02:Ju331 yrkande 5 samt 2001/02:Ju392 yrkande 1.

Reservation 1 (v)
Reservation 2 (m, fp)
Reservation 3 (kd)
Reservation 4 (c, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (m, fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1190012
m071010
c00171
fp11203
kd00393
v20356
mp1096
-0200
Totalt1238510041

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Kompetensutveckling inom ekobrottsområdet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår Riksdagens revisorers förslag 2001/02:RR11 i denna del (yrkande 1).

Reservation 5 (c, kd, mp)

3. Ökade resurser för ekobrottsbekämpning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ju3 yrkandena 1 och 2 samt 2001/02:Ju282.

Reservation 6 (m, fp)

4. Ekobrottsmyndighetens underrättelseverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår Riksdagens revisorers förslag 2001/02:RR11 i denna del (yrkande 4) och motionerna 2001/02:Ju331 yrkande 7, 2001/02:Ju370 yrkande 2 samt 2001/02:Ju392 yrkande 4.

Reservation 7 (kd)
Reservation 8 (v)
Reservation 9 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1190012
m710010
c16011
fp13003
kd00393
v03706
mp0925
-2000
Totalt221464240

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Tillgång till skatteregistret, m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår Riksdagens revisorers förslag 2001/02:RR11 i denna del (yrkande 3) och motion 2001/02:Ju392 yrkandena 2 och 3.

Reservation 10 (v)
Reservation 11 (mp)

6. Legitimationskontroll

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ju392 yrkande 5.

Reservation 12 (v)

7. Sänkta skatter för att bekämpa ekonomisk brottslighet

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ju2.

Reservation 13 (m, kd)

8. Licensavgifter, m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ju336 och 2001/02:Ju395 yrkandena 1 och 5.

9. Verkställighet av miljösanktionsavgifter

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ju3 yrkande 5.

Reservation 14 (m)

10. En oberoende statlig miljötillsyn

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ju4.

Reservation 15 (mp)

11. Skalbolag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ju327 yrkande 1.

Reservation 16 (kd)

12. Forskning

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Ju3 yrkande 6 och 2001/02:Ju327 yrkande 2.

Reservation 17 (m, kd)

13. Hemliga tvångsmedel, m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Ju370 yrkande 1.

14. Regeringens skrivelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger regeringens skrivelse 2001/02:40 till handlingarna.