Den ekonomiska politiken och budgetregleringen m.m.

Finansutskottets betänkande 1991/92:FiU20

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 mars 1992

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

20 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1992-02-18
Justering: 1992-02-27
Betänkande 1991/92:FiU20

Alla beredningar i utskottet

1992-02-18

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1992-03-11
4

Beslut

Beslut: 1992-03-11

Protokoll med beslut