Den ekonomiska politiken och slutlig budgetreglering för budgetåret 1993/94

Finansutskottets betänkande 1992/93:FiU30

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 juni 1993

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

40 motioner, 4 propositioner

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1993-05-18
Justering: 1993-05-27
Betänkande 1992/93:FiU30

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1993-06-09
4

Beslut

Beslut: 1993-06-09

Protokoll med beslut