Den kommunala ekonomin

Finansutskottets betänkande 1991/92:FiU29

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 juni 1992

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

30 motioner, 2 propositioner

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1992-05-21
Justering: 1992-05-27
Betänkande 1991/92:FiU29

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1992-06-09
4

Beslut

Beslut: 1992-06-09

Protokoll med beslut