Den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet (PA-UfM)

Utrikesutskottets betänkande 2012/13:UU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 maj 2013

Beslut

Verksamheten inom den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavet 2012 (UU16)

Riksdagsstyrelsen har lämnat en redogörelse för verksamheten inom den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavet och den svenska delegationens arbete under 2012. Riksdagen lade redogörelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Redogörelsen läggs till handlingarna. Avslag på motion.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2013-04-25
Justering: 2013-05-14
Betänkande publicerat: 2013-05-14
Trycklov: 2013-05-14
Reservationer 1
Betänkande 2012/13:UU16

Alla beredningar i utskottet

2013-04-25, 2013-04-18

Verksamheten inom den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavet 2012 (UU16)

Riksdagsstyrelsen har lämnat en redogörelse för verksamheten inom den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavet och den svenska delegationens arbete under 2012. Utrikesutskottet föreslår att riksdagen lägger redogörelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-05-22
4

Beslut

Beslut: 2013-05-23
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 23 maj 2013

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Svenskt utträde ur unionen för Medelhavet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:U16 av Björn Söder m.fl. (SD).

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1000012
M970010
MP20005
FP21003
C19004
SD01901
V17002
KD17002
Totalt29119039

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Riksdagsstyrelsens redogörelse till riksdagen 2012/13:RS6

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger redogörelse 2012/13:RS6 till handlingarna.