Det civila samhället, inklusive trossamfund

Kulturutskottets betänkande 2020/21:KrU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 mars 2021

Beslut

Nej till motioner om civilsamhället inklusive trossamfund (KrU5)

Riksdagen sa nej till cirka 70 förslag om det civila samhället inklusive trossamfund i motioner från den allmänna motionstiden 2020. Förslagen handlade bland annat om effekter av coronaviruset, stöd till lokala insatser och en upplysningskampanj om demokratiska och mänskliga rättigheter. Riksdagen hänvisade till pågående arbete och redan genomförda åtgärder inom området.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om civilsamhället inklusive trossamfund (KrU5)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 70 förslag om det civila samhället inklusive trossamfund i motioner från den allmänna motionstiden 2020. Förslagen handlar bland annat om effekter av coronaviruset, stöd till lokala insatser och en upplysningskampanj om demokratiska och mänskliga rättigheter. Utskottet hänvisar till pågående arbete och redan genomförda åtgärder inom området.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.