Det civila samhället

Kulturutskottets betänkande 2021/22:KrU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 mars 2022

Beslut

Nej till motioner om det civila samhället (KrU2)

Riksdagen sa nej till förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2021 om det civila samhället. Anledningen är främst att arbete redan pågår i de frågor motionerna tar upp.

Förslagen handlar bland annat om det civila samhällets viktiga roll, demokrativillkor, felaktiga utbetalningar, stöd via kommuner och regioner, om att samla bidragsgivning till en myndighet, bidrag till organisationer bildade på etnisk grund, coronaviruset, motivet till det statliga stödet till trossamfund och revisorskrav för vissa trossamfund.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-02-15, 2022-02-27

Nej till motioner om det civila samhället (KrU2)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger nej till förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2021 om det civila samhället. Anledningen är främst att arbete redan pågår i de frågor motionerna tar upp.

Förslagen handlar bland annat om det civila samhällets viktiga roll, demokrativillkor, felaktiga utbetalningar, stöd via kommuner och regioner, om att samla bidragsgivning till en myndighet, bidrag till organisationer bildade på etnisk grund, coronaviruset, motivet till det statliga stödet till trossamfund och revisorskrav för vissa trossamfund.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.