Det europeiska valutasamarbetet

Finansutskottets betänkande 2002/03:FIU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 december 2002

Beslut

Motioner om det europeiska valutasamarbetet (FiU8)

Riksdagen avslog, med hänvisning till de pågående partiledaröverläggningarna, motioner från allmänna motionstiden 2002 om det europeiska valutasamarbetet EMU. Motionerna handlar om införande av euro, former för ställningstagande till euro, informationsinsatser i samband med folkomröstning om euro och analyser av effekter att införa euro.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Motioner om det europeiska valutasamarbetet (FiU8)

Finansutskottet föreslår, med hänvisning till de pågående partiledaröverläggningarna, att riksdagen avslår motioner från allmänna motionstiden 2002 om det europeiska valutasamarbetet EMU. Motionerna handlar om införande av euro, former för ställningstagande till euro, informationsinsatser i samband med folkomröstning om euro och analyser av effekter att införa euro. Debatten startar kl. 13 och direktsänds i SVT och i radions P1.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.