Det frivilliga försvaret

Försvarsutskottets betänkande 2001/02:FÖU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 maj 2002

Beslut

Det frivilliga försvaret (FöU12)

Riksdagen beslutade om riktlinjer för organisationsstöd och uppdrag till den frivilliga försvarsverksamheten. Riksdagen beslutade också godkänna regeringens förslag till inriktning av hemvärnsförbanden inom de nationella skyddsstyrkorna.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

12 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2002-04-23
Justering: 2002-05-14
Trycklov: 2002-05-15
Reservationer 6
Betänkande 2001/02:FÖU12

Alla beredningar i utskottet

2002-04-23, 2002-04-16

Det frivilliga försvaret (FöU12)

Försvarsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag till riktlinjer för organisationsstöd och uppdrag till den frivilliga försvarsverksamheten. Riksdagen föreslås också godkänna regeringens förslag till inriktning av hemvärnsförbanden inom de nationella skyddsstyrkorna.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2002-05-23
4

Beslut

Beslut: 2002-05-23
5 förslagspunkter, 2 acklamationer, 3 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Riktlinjer för organisationsstöd och uppdrag till den frivilliga försvarsverksamheten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner proposition 2001/02:159 punkt 1 om riktlinjer för organisationsstöd och uppdrag till den frivilliga försvarsverksamheten. Riksdagen avslår motionerna 2000/01:Fö201, 2000/01:Fö208 yrkande 12, 2001/02:Fö6 yrkandena 2 och 3, 2001/02:Fö7, 2001/02:Fö10 yrkande 19, 2001/02:Fö13, 2001/02:Fö23 yrkande 1, 2001/02:Fö24 yrkandena 1-7 samt 2001/02:Fö26 yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (kd)
Reservation 2 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1160015
m710010
c15003
fp11005
kd00357
v36007
mp01501
-0002
Totalt249153550

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Inriktning av hemvärnsförbanden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner proposition 2001/02:159 punkt 2 om inriktning av hemvärnsförbanden inom de nationella skyddsstyrkorna. Riksdagen avslår motionerna 2000/01:Fö208 yrkande 11, 2001/02:Fö23 yrkandena 2-4, 2001/02:Fö24 yrkandena 8-11 samt 2001/02:Fö26 yrkandena 3 och 4 .

Reservation 3 (mp)
Reservation 4 (m)
Reservation 5 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1160015
m071010
c15003
fp11005
kd00357
v37006
mp01141
-0002
Totalt179724949

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Rättsskydd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:Fö305.

4. Ersättning och förmåner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:Fö902.

5. Rätt till ledighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Fö25.

Reservation 6 (fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1160015
m710010
c15003
fp01105
kd35007
v37006
mp15001
-0000
Totalt28911049

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag