Det kommunala vårdnadsbidraget avskaffas

Socialförsäkringsutskottets bet 2015/16:SfU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 november 2015

Beslut

Det kommunala vårdnadsbidraget avskaffas (SfU8)

Vårdnads-bidrag till föräldrar tas bort

Föräldrar har kunnat få pengar
för att stanna hemma
extra länge med sitt barn.
De pengarna kallas
för vårdnads-bidrag.

Riksdagen tror att det
mest är kvinnor som
är hemma med sina barn.
Då kan kvinnorna inte
tjäna pengar på sina jobb.
Det tycker riksdagen
är orättvist.

Riksdagen tar därför bort
vårdnads-bidraget.
Det betyder att en förälder
inte längre kan få extra
pengar för att stanna
hemma extra länge med
sitt barn.

Vårdnads-bidraget tas bort den 1 februari 2016.

Riksdagen beslutade att säga ja till regeringens förslag om att avskaffa det kommunala vårdnadsbidraget. Det innebär att lagen om kommunalt vårdnadsbidrag slutar att gälla den 1 februari 2016. Övriga lagar som berör det kommunala vårdnadsbidraget ändras. Den som lämnat in ansökan om vårdnadsbidrag före den 1 februari 2016 och där ansökan i någon del också gäller tiden före den 1 februari kan fortfarande bli beviljad bidrag.

Socialförsäkringsutskottet har förberett riksdagens beslut. Utskottet delar regeringens bedömning att ett slopat vårdnadsbidrag bidrar till ekonomisk självständighet och en mer jämställd fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Tillsammans med andra insatser kan ett avskaffat vårdnadsbidrag även göra att exempelvis nyanlända personer snabbare kan komma ut på arbetsmarknaden, anser utskottet.

Riksdagen sa även nej till de motioner som lämnats med anledning av regeringens förslag samt nej till motioner om vårdnadsbidrag från allmänna motionstiden 2015.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

9 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-10-20
Justering: 2015-11-10
Trycklov: 2015-11-13
Reservationer 3
bet 2015/16:SfU8

Det kommunala vårdnadsbidraget avskaffas (SfU8)

Regeringen föreslår att det kommunala vårdnadsbidraget avskaffas till den 1 februari 2016. Förslaget innebär att lagen om kommunalt vårdnadsbidrag slutar att gälla. Övriga lagar som berör det kommunala vårdnadsbidraget ändras. Den som lämnat in ansökan om vårdnadsbidrag före den 1 februari 2016 och där ansökan i någon del också gäller tiden före den 1 februari kan fortfarande bli beviljad bidrag.

Socialförsäkringsutskottet delar regeringens bedömning att ett slopat vårdnadsbidrag bidrar till ekonomisk självständighet och en mer jämställd fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Tillsammans med andra insatser kan ett avskaffat vårdnadsbidrag även göra att exempelvis nyanlända personer snabbare kan komma ut på arbetsmarknaden, anser utskottet.

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Utskottet föreslår också att riksdagen säger nej till de motioner som lämnats med anledning av regeringens förslag samt nej till motioner om vårdnadsbidrag från allmänna motionstiden 2015.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-11-17
Debatt i kammaren: 2015-11-18
4

Beslut

Beslut: 2015-11-18
2 förslagspunkter, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 18 november 2015

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Vårdnadsbidragets avskaffande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om upphävande av lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag,
2. lag om ändring i socialförsäkringsbalken,
3. lag om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd,
4. lag om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584),
5. lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring,
6. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229).

Därmed avslår riksdagen motionerna

2015/16:171 av Johan Forssell m.fl. (M),

2015/16:172 av Linus Bylund m.fl. (SD) och

2015/16:257 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkande 1 och

bifaller proposition 2014/15:147 punkterna 1-6.

Reservation 1 (M, SD, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, SD, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 17 0 0 2
S 102 0 0 11
M 0 77 0 7
SD 0 39 0 9
MP 25 0 0 0
C 20 0 0 2
V 19 0 0 2
KD 0 14 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 183 130 0 36


2. Vårdnadsbidraget

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed bifaller riksdagen motion

2015/16:257 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkande 2 och

avslår motionerna

2015/16:2569 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkandena 17 och 18,

2015/16:2980 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 5,

2015/16:243 av Jan Ericson (M),

2015/16:2431 av Annika Qarlsson m.fl. (C) yrkande 11,

2015/16:3095 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkande 16 och

2015/16:3232 av Mikael Oscarsson (KD).

Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 17 0 0 2
S 102 0 0 11
M 77 0 0 7
SD 0 38 1 9
MP 25 0 0 0
C 20 0 0 2
V 19 0 0 2
KD 0 0 14 2
- 0 0 0 1
Totalt 260 38 15 36