Det kyrkliga kulturarvet

Kulturutskottets betänkande 2019/20:KrU3

Planerat beslutsdatum:

Nästa händelse: Beredning 22 oktober 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 1 skrivelse
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-11-07
Justering: 2019-11-14
Trycklov: 2019-11-15
Betänkande 2019/20:KrU3

Beredningar i utskottet

2019-10-22
3

Debatt

Information kommer
4

Beslut

Information kommer