Digitala TV-sändningar

Konstitutionsutskottets betänkande 2002/03:KU33

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 maj 2003

Beslut

Digitala TV-sändningar (KU33)

Den marksända televisionen ska övergå till digital teknik. De digitala TV-sändningarna byggs ut och de analoga TV-sändningarna upphör efter en övergångsperiod. Riksdagen beslutade att övergången från analog till digital teknik ska vara helt genomförd den 1 februari 2008, något senare än regeringen föreslagit. Det är mycket viktigt att övergången från analog till digital sändningsteknik sker efter noggranna överväganden och där konsekvenser för bl.a. TV-konsumenterna och programföretag är väl belysta. Riksdagen avslog därför regeringens förslag om utbyggnaden av de digitala sändarnäten, de digitala TV-sändningarnas tillgänglighet och om tillståndsgivningen. Regeringen fick i uppdrag att återkomma med nya förslag på dessa områden.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet

Ärendets gång

1

Förslag

9 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2003-05-14
Justering: 2003-05-15
Betänkande publicerat: 2003-05-16
Trycklov: 2003-05-19
Reservationer 3
Betänkande 2002/03:KU33

Alla beredningar i utskottet

2003-05-14, 2003-05-13, 2003-05-08, 2003-05-06, 2003-04-28, 2003-04-15, 2003-04-10

Digitala TV-sändningar (KU33)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag att den marksända televisionen ska övergå till digital teknik. De digitala TV-sändningarna byggs ut och de analoga TV-sändningarna upphör efter en övergångsperiod. Övergången från analog till digital teknik ska vara helt genomförd den 1 februari 2008, något senare än regeringen föreslagit. Det är mycket viktigt att övergången från analog till digital sändningsteknik sker efter noggranna överväganden och där konsekvenser för bl.a. TV-konsumenterna och programföretag är väl belysta. Utskottet föreslår därför att riksdagen avslår regeringens förslag om utbyggnaden av de digitala sändarnäten, de digitala TV-sändningarnas tillgänglighet och om tillståndsgivningen. Utskottet föreslår att riksdagen ger regeringen i uppdrag att återkomma med nya förslag på dessa områden.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2003-05-23
4

Beslut

Beslut: 2003-05-28
9 förslagspunkter, 8 acklamationer, 1 votering

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Den marksända televisionens övergång till digital teknik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2002/03:72 punkt 1 och avslår motionerna 2002/03:K8 yrkandena 1-4, 2002/03:K9 yrkandena 1 och 2, 2002/03:K10 yrkandena 1 och 4-6, 2002/03:K11 yrkandena 1 och 2 och 2002/03:K333 yrkande 6 i denna del.

Reservation 1 (m, fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1260018
m04609
c20002
fp04107
kd26007
v24006
mp13004
-0000
Totalt20987053

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Teknisk utveckling på digital-TV-området

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Kr336 yrkande 23.

3. Utbyggnaden av de digitala sändarnäten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår proposition 2002/03:72 punkt 2.

4. Utbildningsradion

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:K12 yrkandena 1 och 2.

5. Vidaresändning av Sveriges Television AB:s program via satellit

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:K10 yrkande 2.

Reservation 2 (m)

6. De digitala TV-sändningarnas tillgänglighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår proposition 2002/03:72 punkt 3.

7. Riktlinjer för tillståndsgivning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår proposition 2002/03:72 punkt 4.

8. Framtida fördelning av sändningstillstånd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:K8 yrkandena 5 och 6 och 2002/03:K10 yrkande 3.

Reservation 3 (m, fp)

9. Tidpunkt för övergången till digital teknik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller delvis proposition 2002/03:72 punkt 5 och avslår motionerna 2002/03:K373 yrkande 4 och 2002/03:Kr334 yrkande 2.