Digitaliserings- och postfrågor

Trafikutskottets betänkande 2022/23:TU12

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 14 juni 2023

Nästa händelse: Justering 8 juni 2023

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2023-05-09, 2023-05-30