Diskriminering

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2006/07:AU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 april 2007

Beslut

Nej till motioner om diskriminering (AU11)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om diskriminering. Skälet är att riksdagen vill vänta in regeringens arbete med Diskrimineringskommitténs förslag om en sammanhållen diskrimineringslagstiftning och en samlad ombudsmannafunktion. Motionerna handlar bland annat om allmänna åtgärder mot diskriminering, diskriminering av äldre, diskriminering av transpersoner, diskriminering på grund av etnisk tillhörighet, diskriminering av funktionshindrade, frågor om rekrytering med mera och ansvaret för rättegångskostnader i diskrimineringsmål.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren beslöt bifalla utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

12 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2007-03-27
Justering: 2007-04-12
Betänkande publicerat: 2007-04-18
Trycklov: 2007-04-18
Reservationer 10
Betänkande 2006/07:AU11

Nej till motioner om diskriminering (AU11)

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om diskriminering. Skälet är att utskottet vill vänta in regeringens arbete med Diskrimineringskommitténs förslag om en sammanhållen diskrimineringslagstiftning och en samlad ombudsmannafunktion. Motionerna handlar bland annat om allmänna åtgärder mot diskriminering, diskriminering av äldre, diskriminering av transpersoner, diskriminering på grund av etnisk tillhörighet, diskriminering av funktionshindrade, frågor om rekrytering med mera och ansvaret för rättegångskostnader i diskrimineringsmål.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-04-25
4

Beslut

Beslut: 2007-04-25
9 förslagspunkter, 6 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 25 april 2007

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Allmänna frågor om åtgärder mot diskriminering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:A274 yrkande 3 och 2006/07:A308.

Reservation 1 (s, mp)

2. Diskriminering av äldre

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:So201 yrkandena 2 och 3.

Reservation 2 (s)

3. Diskriminering av transpersoner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:K312 yrkande 32, 2006/07:So463 yrkande 27, 2006/07:A306 och 2006/07:A340.

Reservation 3 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0104026
m820015
c24005
fp19009
kd19005
v01903
mp01405
Totalt144137068

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Vissa frågor om diskriminering på grund av etnisk tillhörighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:A270 yrkandena 12 och 13.

Reservation 4 (s, v, mp)

5. Forskning om etnisk diskriminering i rättsväsendet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:A270 yrkande 49.

Reservation 5 (v)

6. Diskriminering på grund av funktionshinder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:So382 yrkande 8 och 2006/07:A241 yrkande 2.

Reservation 6 (s, v, mp)

7. Frågor om rekrytering m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:So201 yrkande 6, 2006/07:A225 och 2006/07:A270 yrkandena 14-16.

Reservation 7 (s, mp)
Reservation 8 (v)

Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (s, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0104026
m820015
c24005
fp19009
kd19005
v00193
mp01504
Totalt1441191967

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

8. Rättegångskostnader i diskrimineringsmål

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:A270 yrkande 24.

Reservation 9 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1040026
m820015
c24005
fp19009
kd19005
v01903
mp15004
Totalt26319067

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

9. Övriga diskrimineringsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:A221 yrkande 3 och 2006/07:A241 yrkande 1.

Reservation 10 (mp)