Diskriminering

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2009/10:AU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 april 2010

Beslut

Nej till motioner om diskriminering (AU8)

Ett 80-tal motioner som berör diskrimineringslagstiftningen har lämnats in under de allmänna motionstiderna 2008/09 och 2009/10. Riksdagen sa nej till samtliga. Motionerna handlar bland annat om tillgänglighet för funktionshindrade och åldersdiskriminering. I dessa fall hänvisar riksdagen till pågående utredningsarbete. Här finns också förslag som behandlar homosexuellas, bisexuellas och transpersoners situation, kvotering och positiv särbehandling.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om diskriminering (AU8)

Ett 80-tal motioner som berör diskrimineringslagstiftningen har lämnats in under de allmänna motionstiderna 2008/09 och 2009/10. Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till samtliga.

Motionerna handlar bland annat om tillgänglighet för funktionshindrade och åldersdiskriminering. I dessa fall hänvisar utskottet till pågående utredningsarbete.

Här finns också förslag som behandlar homosexuellas, bisexuellas och transpersoners situation, kvotering och positiv särbehandling.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.