Djurskydd

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2013/14:MJU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 mars 2014

Beslut

Nej till motioner om djurskydd (MJU10)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 och 2013 om djurskydd. Skälet är främst att det redan pågår arbete i de frågor motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om översyn av djurskyddslagen, djurhållning, avel, offentlig förevisning av djur och djurhälsovård.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om djurskydd (MJU10)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 och 2013 om djurskydd. Skälet är främst att det redan pågår arbete i de frågor motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om översyn av djurskyddslagen, djurhållning, avel, offentlig förevisning av djur och djurhälsovård.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.